...

Wachtposten krijgen 's nachts en op weekend- en feestdagen steeds meer oproepen te verwerken. Ook spoeddiensten van ziekenhuizen zien steeds meer patiënten. Daarom willen Wachtposten Vlaanderen en Domus Medica dat de zorg 's nachts en in het weekend zich kan toespitsen op de meest zieke patiënten. Samen met een groep van experten (vertegenwoordigers van huisartsen, apothekers, spoeddiensten, academici en andere partners) ontwikkelden ze een toekomstvisie met twintig concrete voorstellen om zorg buiten de kantooruren beter te organiseren. Uniforme triageEén van de speerpunten in het document is de ontwikkeling van een uniformer triagesysteem. Vandaag worden er in België drie systemen naast elkaar gebruikt: op de spoeddiensten wordt getrieerd aan de hand van het Manchester Triage Systeem (MTS) of de Emergency Severity Index (ESI), waarbij patiënt fysiek aanwezig is. Bij de noodcentrales wordt getrieerd aan de hand van de Belgische Handleiding voor Medische Regulatie (BHMR). Er zou beter één systeem komen met negen uniforme ernstgraden.Het resultaat van die triage moet bovendien bindend zijn voor de patiënt. Een zelfzorgadvies of uitstel van zorg wordt gehandhaafd, tenzij de medische situatie verandert. Patiënten die 'dringend nood aan zorg van een huisarts' als triage-uitkomst krijgen, ontvangen automatisch een digitale triagecode waarmee ze een afspraak kunnen maken op de wachtpost. Domus Medica en Wachtposten Vlaanderen willen dat in eerstelijnswachtposten naast huisartsen ook andere disciplines actief zijn, zoals tandartsen of zorgverleners binnen de geestelijke gezondheidszorg.De voorstellenDit zijn de voorstellen voor een geïntegreerde aanpak van niet-planbare zorg in België: