Web weergave

Deze zomer focust Artsenkrant voor de zomerwedstrijd op Zuid-Amerika. Huisarts Peter Boeykens is onze gids in Chili, we reizen in het zog van klinisch bioloog Henk Louagie en longarts Christel Haenebalcke door Peru.

ACTUEEL

Dit jaar vertoont de begroting van het Riziv volgens de laatste technische raming een overschot van 18 miljoen euro. Voor volgend jaar zou er bij ongewijzigd beleid een tekort zijn van 340 miljoen euro.

ACTUEEL

NATIONALE COMMISSIE Op de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen lag maandag 18 juni een voorstel voor om de Carenet-berichten die de ziekenhuisartsen bij ontslag van hun patiënt moeten invullen, af te schaffen. Maar dat kreeg een njet van de ziekenfondsen.

ACTUEEL

Al geruime tijd komen Waalse en Brusselse verpleegkundigen op straat. De onrust startte al voor de parlementsverkiezingen en lijkt nog steeds verder uit te deinen. Althans in het zuiden van België en in de hoofdstad. Want merkwaardig genoeg beperkt het protest zich tot Franstalig België.

EDITO

MANAGEMENT "Ook in de psychiatrische zorg moet je voortdurend de outcome van je zorg meten - dat vraagt een cultuurverandering", vertelt dr. Olivia Cools. Als jonge psychiater kreeg haar verbeteringsproject dat ze voor de cursus Management en Leadership voor Artsen uitwerkte, een speciale vermelding van de jury van de cursus.

ACTUEEL

PEDIATRIE "In 2016 oefenden 1.423 pediaters ambulante activiteiten uit. Het is onjuist dat zij in een privépraktijk werkten. Uit de Riziv-cijfers kunnen we nog niet afleiden welk percentage ambulante activiteiten in het ziekenhuis, en welk percentage in een privépraktijk gebeurden."

ACTUEEL

DUURZAAM PENSIOENFONDS Ongeveer drie jaar geleden startte huisarts Anneleen De Bonte samen met vzw FairFin een zoektocht naar een duurzaam pensioenfonds voor zelfstandige zorgverleners. Ze vatte de resultaten van dat pilootproject onlangs samen in een rapport.

ACTUEEL

GESCHIEDENIS De Groep Herinnering-Groupe Mémoire organiseerde deze lente een symposium over de politieke weerstand tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarbij kwamen ook medische topics zoals 'de kinderen in de fascistische en Duitse propaganda' en 'de Franse artsen in het interbellum: tussen nationale afkeer en pro-Duitse fascinatie' aan bod.

ACTUEEL

RUIMTEGENEESKUNDE Als prof. Floris Wuyts in Sterrenstad nabij Moskou kosmonauten gaat onderzoeken die net vanuit het ISS teruggekeerd zijn, ziet hij vaak wankelende mensen op zich afkomen. Ze lopen met een verbreed steunvlak en hebben het moeilijk met richtingsveranderingen. Het lijdt geen twijfel: ruimtereizen beïnvloeden de evenwichtszin. Maar hoe?

MEDISCH COÖRDINATIE: MICHELE.LANGENDRIES@ROULARTA.BE

NEUROWETENSCHAPPEN De theorie die wil dat er vrouwelijke en mannelijke hersenen bestaan, kent vooren tegenstanders. Prof. Jacques Balthazart hoort bij de eerste categorie. Hij argumenteert.

MEDISCH

De Wereldgezondheidsorganisatie wijdt in de ICD-11 voor het eerst een hoofdstuk aan traditionele geneeswijzen. The Lancet stemt in, Nature maakt zich zorgen over de weerslag op het gezondheidsbeleid van China.

MEDISCH

AMONIS In 2018 versterkte Amonis zijn globale aanpak. Naast de klassieke pensioenproducten stelt de voormalige Voorzorgskas nu ook een Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ) voor, naast specifieke partnerships.

PRAKTIJK COÖRDINATIE: GEERT.VERRIJKEN@ROULARTA.BE

Patiënten die niet komen opdagen op een behandelafspraak.... Welke arts werd er nog nooit mee geconfronteerd? Als het de spuigaten uitloopt, is het altijd mogelijk een 'verzuimvergoeding' te vragen aan de niet-opdagende patiënt. Althans, deontologie en wet laten het toe.

PRAKTIJK COÖRDINATIE: GEERT.VERRIJKEN@ROULARTA.BE

Conflicten zijn onvermijdelijk bij samenwerkingen, ook tussen artsen. Ze laten een impact na zowel op individueel vlak als op niveau van de organisatie. Het is dus best om ze zo snel mogelijk te ontmijnen. Het inschakelen van een conflictbemiddelaar kan daarbij helpen.

PRAKTIJK

AUTO Over zin en onzin van een cabriolet lopen de meningen sterk uiteen, het is moeilijk om ratio en passie onder een dak te brengen. Slaat het hart op hol, springt het verstand op nul.

PRAKTIJK

IMMO Binnen een appartementsgebouw heeft er minstens één keer per jaar een algemene vergadering (AV) van mede-eigenaars plaats. Wat gebeurt er op die vergadering? Heeft het zin om er aanwezig te zijn? Kunt u een volmacht geven als u niet aanwezig kan zijn?

PRAKTIJK

CULTUUR + COÖRDINATIE: HENK.VAN.NIEUWENHOVE@ROULARTA.BE

Het Gent Jazz Festival en Jazz Middelheim zijn als broer en zus: verwant, maar met een geheel ander temperament. Ook deze zomer tonen beide festivals zich van hun sterkste zijde.

CULTUUR + COÖRDINATIE: HENK.VAN.NIEUWENHOVE@ROULARTA.BE

KLASSIEK Zowel in Gent als in Alden Biesen staat het laatste weekend van juni in het teken van muziek van eeuwen geleden. Verschillende ensembles gaan met oude klanken aan de slag en trachten ze meteen ook een actuele dimensie te geven.

CULTUUR + COÖRDINATIE: HENK.VAN.NIEUWENHOVE@ROULARTA.BE

CD Violist Augustin Hadelich studeerde aan The Juilliard School in New York en won sedert 2006 verschillende prijzen. De afgelopen jaren bewees hij een van de grote violisten van zijn generatie te zijn.

CULTUUR + COÖRDINATIE: HENK.VAN.NIEUWENHOVE@ROULARTA.BE

In een locatie waar je dat niet zou verwachten loopt een van de meest interessante tentoonstellingen die momenteel in Parijs te zien zijn: Picasso et la Guerre. De expo toont aan dat Guernica geen alleenstaand geval was: in heel zijn loopbaan, zelfs in zijn jeugdwerken komt het doembeeld van de oorlog opdoemen.

CULTUUR+

EXPO Het Musée d'Orsay staat bekend voor zijn uitstekend gedocumenteerde en met topwerken geïllustreerde tentoonstellingen. Met Le Modèle Noir is het niet anders. In een verrassend parcours wordt een vergeten thema uit de 19e- en 20e-eeuwse kunst in de kijker geplaatst: de intrede van het zwarte model als hefboom voor de afschaffing van de slavernij.

CULTUUR+

Wist u dat Frankrijk de meeste vulkanen en de grootste vulkaan van Europa heeft? Alleen al de Chaîne des Puys, nabij Clermont-Ferrand, telt 80 slapende reuzen, netjes op een rij, waarvan de jongste amper 8.000 jaar geleden het licht zag. Dat levert adembenemende vergezichten op, in het besef dat vroeg of laat uit de buik van de aarde een nieuwe vulkaan geboren wordt.

CULTUUR+

Recent presenteerde een collega zijn MLA-eindwerk over vaccinatie bij IBD-patiënten. Het had een imposante inspanning gevergd om Vaccinnet alvast in één richting te kunnen consulteren. Of we het nu hebben over Vaccinnet, Vitalink, PARIS, e-loket ("artsen per post"), het blijft lijken op een gestage verzameling losstaande beta-versies.

OPINIE

Deze zomer laten we u als Artsenkrant graag kennismaken met Zuid-Amerika. Als toetje voor onze Zomerwedstrijd 2019 maakt u kans om een reis voor twee personen te winnen naar Chili, een (letterlijk) langgerekte natie die in de loop van de 16e eeuw door de extremeño conquistador Pedro de Valvidia aan de Spaanse kroon werd toegevoegd.

ZOMERWEDSTRIJD 2019