...

Dokter Tyl Jonckheer, bestuurslid pediatrie bij het VBS en bestuurslid van het Vlaams Artsensyndicaat Antwerpen, Vlaams-Brabant, Limburg wijst op onnauwkeurigheden in de berichtgeving over de kinderartsen in onze vorige editie (AK nr. 2592, blz. 8)."Het is fout te stellen dat er in 2018 2.036 actieve pediaters waren in België. Het gaat hier over artsen met een erkenning (neuro) pediatrie die Riziv-prestaties mogen verrichten. Daarin zijn ook niet-actieve en gepensioneerde kinderartsen begrepen", legt hij uit. "Correct is dat er in 2016 347 pediaters uitsluitend ambulante activiteiten hadden in een privépraktijk of in het ziekenhuis. Van de 1.108 pediaters met een ziekenhuisactiviteit, waren er slechts 39 die geen enkele ambulante activiteit hadden - dus geen privé - of ziekenhuisraadpleging." Sommige kinderartsen met enkel ambulante activiteiten doen dit in ziekenhuisverband. "En veel kinderartsen met zowel ziekenhuis- als ambulante activiteiten verrichten hun ambulante raadplegingen in het ziekenhuis. Het is dus helemaal niet correct te stellen dat 1.423 pediaters een privépraktijk hebben", stelt hij.In samenwerking met het Riziv en op vraag van de pediaters werd "zeer interessant" cijfermateriaal verzameld. "Zo worden we ons bewust van al dan niet verantwoorde praktijkverschillen. Het laat de wetenschappelijke verenigingen toe door onderzoek, informatie en onderwijs de praktijkvoering te beïnvloeden. Zo gaat de kwaliteit van de verstrekte zorg aan de kinderen erop vooruit."Wel is het "nog wat vroeg" om conclusies te trekken in verband met het antibioticavoorschrijfgedrag van de pediaters. Dat wordt nog geanalyseerd.