...

Iedereen spreekt over nieuwe zorgmodellen en het doorbreken van de sectorale silo's. Maar we pompen blijvend nieuwe volumegedreven actes in het bestaande systeem en de kenniscentra passen hun studies over kwaliteit, veiligheid, personeelsinzet... mooi binnen de scheidingslijnen die we zogezegd willen doorbreken. Slechts één studie (CORTEXS) was hier een uitzondering op in de afgelopen regeerperiode. En slechts 0,02% van peer-reviewed wetenschappelijke artikels gaan over management en organisatie. Dat is veel te weinig.