...

Op de deelbegroting van de artsen is er dit jaar een overschot van 52 miljoen euro, vernemen we van de artsenvertegenwoordigers van verschillende syndicaten na de Nationale Commissie van 18 juni. Geruststellend is dat de regering (in lopende zaken) niet dringend op zoek moet naar besparingsmaatregelen om een tekort te compenseren. Maar voor 2020 ziet het er minder goed uit.Volgens dokter Roel Van Giel van AADM gaat het in 2020 om 160 miljoen 'one shot'-uitgaven - eenmalige tekorten die zich niet doorzetten naar volgende jaren. Door de invoering van het eAttest voor tandartsen, bijvoorbeeld, zullen boekingen sneller gebeuren - dat leidt tot een tijdelijke verhoging van de uitgaven. Maar het grootste deel van de overschrijding van het budget met 340 miljoen is weer te wijten aan de geneesmiddelenuitgaven.De bedragen uit de technische ramingen wijzen maar op een tendens en kunnen nog wijzigen door bijsturing. In de zomer 2018 voerde minister De Block allerlei correcties binnen het geneesmiddelenbudget uit om een dreigend tekort bij te sturen. Maar de regering in lopende zaken gaat wellicht niet sleutelen aan de begroting van 2020. En wat gaat de volgende regering doen, vraagt Van Giel zich af. Gaat ze de eenmalige, tijdelijke over schrijdingen door de vingers zien? Gaat ze de overschrijdingen binnen het geneesmiddelenbudget verhalen op de farmaceutische industrie, of gaat ze het tekort elders compenseren? En welke bijkomende besparingen hangen de artsen boven het hoofd, nu zich voor 2020 een tekort op de federale begroting aandient van 10 miljard euro?Bvas-voorzitter Marc Moens maakt zich een bedenking bij het artsenbudget van 2019. Er is een overschrijding van het budget met 3,5 miljoen euro voor de rubriek 'raadplegingen en bezoeken'. Voor andere sectoren is er een overschot: voor chirurgie bedraagt dat zelfs 27,5 miljoen euro. De meeste sectoren kregen in 2019 evenwel geen indexering - alleen de honoraria voor raadplegingen en bezoeken kregen die wel.Lees hier: Ziekenfondsen wijzen vereenvoudiging af