...

Het voorstel voor administratieve vereenvoudiging was afkomstig van dokter Robert Rutsaert (Kartel/ASGB). Het gaat om gegevens in vrije tekst die artsen aan het einde van een ziekenhuisopname moeten invullen en opsturen naar de ziekenfondsen. In het akkoord artsen-ziekenfondsen is overeengekomen dat men op zoek gaat naar mogelijkheden tot vereenvoudiging."De vraag was wat ziekenfondsen met die informatie doen, want artsen hebben de indruk dat daar niet veel mee gebeurt. Velen nemen het document niet erg au sérieux, maar ze hebben ook nooit een opmerking gekregen over het slecht invullen ervan", legt dokter Hueting uit.Maar het antwoord van de ziekenfondsen is dat de verplichting ertoe in het reglement staat - en dat al 30 jaar lang. Volgens Marc Moens (Bvas) was er op de artsenbank ruime eensgezindheid om deze verplichting af te schaffen. Maar volgens iemand van de CM kwam de informatie sporadisch toch wel van pas, en is het de bedoeling de gegevens uit het document in de toekomst wel te benutten.Het punt zal opnieuw op de agenda komen, onderstrepen zowel dokter Hueting als dokter Moens. Ze hebben de indruk dat Riziv-baas en NCAZ-voorzitter Jo De Cock het signaal wel heeft opgevangen - en mogelijk bereid is het reglement dat dit document verplicht, te herzien.Verder op de NCAZ:1. Philip Van Wilder (ULB-ESP) wordt programmamanager voor het promoten van biosimilars. Hij moet met de betrokkenen praten, buitenlandse voorbeelden bestuderen en een strategisch plan uitwerken om het gebruik van biosimilars aan te moedigen.2. Omdat sommige EMD-pakketten van Franstalige huisartsen het medicatieschema op RSW niet kunnen lezen en die artsen daarmee niet in staat zijn dit credit point voor de geïntegreerde premie te verwerven, krijgen alle huisartsen dit punt gratis - ongeacht of ze het medicatieschema gebruiken of niet.3. Er is een nieuwe versie voor de SumEHR's op komst. Aan de hand daarvan worden de gebruiksregels nog eens herhaald. SumEHR's moeten geregeld up-to-date worden gehouden door de GMD-houdend huisarts (of een arts uit dezelfde artsengroepering). In de nieuwe versie zal worden aangegeven of zaken op het verzoek van de patiënt zijn weggelaten. De arts verantwoordelijk voor het SumEHR waakt erover dat maar één versie beschikbaar is in één eerstelijnskluis.4. In de TR worden de bedragen voor de Laagvariabele Zorg apart opgenomen, en afgetrokken van de artsenhonoraria. Het gaat in het totaal om een bedrag van 347,5 miljoen euro - waarvan 339 euro op conto van de artsenhonoria, op een totaal artsenbudget van 8,3 miljard.