...

De Groep Herinnering-Groupe Mémoire werd vroeger voorgezeten door de bekende dokter André Wynen, de huidige voorzitter is kinderarts Yves Louis.Professor emeritus (ULB), José Gotovitch, ging in zijn openingsrede in op het thema 'Waarom zich verzetten? Wat is de motivatie voor verzet?' en 'Hoe denken we vandaag over dat verzet?'. Hij sloot van meet af aan elke analogie uit tussen de jaren 1930 en vandaag. Beide periodes kunnen wel bestudeerd, geanalyseerd en vergeleken worden, maar er is een fundamenteel verschil en dat is de grote economische crisis in Europa en dus ook in Duitsland in de jaren 1930. Vandaag is Europa er ongetwijfeld beter aan toe, zo beweert de professor emeritus.De Duitse onderzoekster Anja K. Peters (Universität Greifswald) sprak op het symposium over 'het lievelingetje van Hitler', hoofd van de Confederatie van vroedvrouwen Nanna Conti, een sleutelfiguur in de imperialistische politiek van het Derde Rijk. Zij moest van Duitse vrouwen goede 'broedmachines' maken voor soldaten.Jos Rathe, licentiaat Hedendaagse Geschiedenis VUB, had het in zijn lezing over de 'Spanning tussen het Recht op Weten en Privacy in het onderzoek naar de geschiedenis van de psychiatrie, casus: het lot van de Joodse psychiatrische patiënten van de Rijkskolonie te Geel tijdens WO II'. De psychiatrische patiënten kregen bezoek van een aantal nazi-artsen, maar ze werden merkwaardig genoeg niet gedeporteerd. U herinnert zich de serie die Jos Rathe vorig jaar in Artsenkrant wijdde aan dit thema.Dr. Yves Louis boog zich over 'De kinderen in de fascistische en Duitse propaganda'. Zoals alle dictators was Adolf Hitler zich bewust van het belang van de jeugd voor de propaganda. 'Wie jeugd heeft, heeft de toekomst', zo klonk het.Het naziregime ziet 'een nieuwe mens' als oplossing voor het debacle van de westerse beschaving. Europese fascistische leiders laten geen kans voorbijgaan om zich te laten fotograferen met kinderen, niet alleen Hitler, maar ook Mussolini en Degrelle. In België is er de rexistische jeugd, maar er was ook de Hitlerjugend. In Frankrijk maakt maarschalk Philippe Pétain gebruik van Moederdag als propaganda-instrument en het Zwitserse bedrijf Nestlé, gespecialiseerd in babyvoeding, steunt het Vichy-regime.Dr. Yves Louis wijst er op dat de kern van beleid van Hitler de moeder aan de haard was. "Het regime deed aan 'positieve eugenetica' (rasselectie, voorhuwelijks onderzoek) en 'negatieve eugenetica' (sterilisatie, gedwongen abortus) en abortus was een essentieel element van de demografische politiek van het fascisme. Het nazisme kostte het leven aan miljoenen kinderen, waaronder ook Duitse kinderen die geconditioneerd werden vanaf de geboorte. Die moorddadige en vernietigende politiek was een feit tot en met de laatste uren van het Reich. De Duitse Vereniging van Kinderartsen was verantwoordelijk voor de dood van 6.000 slachtoffers in Operatie T4."Tijdens het naziregime was de haat voor zelfstandige vrouwen net zo groot als voor het antisemitisme. Het gelijkheidsdogma was volgens Hitler idioot 'omdat het leidde tot de emancipatie van joden leidt en tot vrouwenemancipatie'. De moeder werd gezien als de link met de voorouders, met het pure en oorspronkelijke Duitsland. Het gevolg daarvan was dat een miljoen joodse kinderen vermoord werden door de nazi's."Van zodra ze ingelijfd waren in de Hitlerjugend werden Duitse kinderen geïndoctrineerd door de racistische nazi-ideologie, het antisemitisme, een afkeer van mensen met een mentale handicap en van homoseksualiteit. De opstand tegen ouderlijk gezag en de maatschappij die typisch is voor de puberteit en de adolescentie, werd door de nazi's gerecupereerd en geëxploiteerd."De basismechanismen van propaganda zijn altijd dezelfde: vanaf prille leeftijd angst aanjagen voor het vreemde en voor binnen- en buitenlandse dreigingen, zo besluit de kinderarts.