Alles over CVA

Bij patiënten met coronair lijden en hartfalen is de trombine in zekere mate geactiveerd, wat trombo-embolische accidenten in de hand kan werken, maar wat ook kan bijdragen tot ontstekingsverschijnselen, endotheeldisfunctie in de hand kan werken en zo het hartfalen kan verergeren.

Een antwoord vindt u in de gerandomiseerde, dubbelblinde TiCAB-studie, die de twee therapeutische opties heeft vergeleken bij bijna 1.900 patiënten, ongeveer 50% van het aanvankelijk voorziene aantal.

Een nieuwe studie leert dat een cerebrovasculair accident over het algemeen minder ernstig is bij mensen die lichte (minstens vier uur per week stappen) of matige lichaamsbeweging nemen (zwemmen twee tot drie uur per week), dan bij mensen die geen lichaamsbeweging nemen.

Voldoende slapen, maar niet te veel staat borg voor een goede gezondheid, bevestigen twee nieuwe studies. Een studie (1) toont aan dat mannen van 50 jaar die vijf uur of minder per dag slapen, tweemaal meer kans lopen op hartproblemen. Een andere studie (2) leert dat meer dan tien uur slapen per nacht het risico op voortijdig overlijden aanzienlijk verhoogt.

Het risico op overlijden en cardiovasculaire accidenten is 2- tot 4-maal hoger bij type 2-diabetespatiënten dan in de algemene bevolking. Kunnen we daar iets aan veranderen en zo ja, hoe?

Zwitserse en Spaanse universitairen hebben een draagbaar doosje ontwikkeld waarmee je met één druppel bloed een licht hersentrauma in tien minuten en zonder stralingsdosis kan diagnosticeren. Die ontdekking zou de spoedgevallendiensten wat kunnen ontlasten en zou ook een flinke besparing kunnen opleveren (doordat dan kan worden afgezien van dure medische onderzoeken).

De ASCEND-studie is een gerandomiseerde, gecontroleerde studie met een 2x2 factoriële opzet die het effect van aspirine en omega-3-vetzuren op de cardiovasculaire gezondheid heeft onderzocht bij 15.480 diabetespatiënten (gemiddelde leeftijd 63 jaar, 63% mannen, type 2-diabetes in 94% van de gevallen, gemiddelde duur van de diabetes zeven jaar, HbA1c-gehalte 7,2%) zonder bekende hart- en vaataandoening.

De ARRIVE-studie heeft het effect van aspirine in de primaire preventie onderzocht bij meer dan 12.500 patiënten met een matig verhoogd cardiovasculair risico (geen cardiovasculaire voorgeschiedenis, geen diabetes en cardiovasculair risico op tien jaar geraamd op 20-30%) in zeven landen.