...

De vorsers hebben de gegevens geanalyseerd van 28 gerandomiseerde studies met telkens meer dan 1.000 patiënten die in de primaire of de secundaire preventie waren behandeld met statines gedurende minstens twee jaar. In het totaal ging het om 186.854 patiënten, die in zes leeftijdsgroepen van telkens vijf jaar werden ingedeeld (van minder dan 55 tot meer dan 75 jaar). 8% (n = 14.483) was ouder dan 75 jaar en de mediane follow-up bedroeg 4,9 jaar. De meta-analyse werd uitgevoerd om het effect van een behandeling met een statine op het risico op ernstige cardiovasculaire accidenten (ernstig coronair accident, CVA of coronaire revascularisatie) en de sterfte te evalueren volgens de daling van de LDL-cholesterol.Bij elke daling van de LDL-cholesterolconcentratie tijdens behandeling met een statine met 1 mmol/l daalde het relatieve risico (RR) op ernstige cardiovasculaire accidenten met 21% (RR 0,79; 95% BI 0,77-0,81). Het risico daalde wat minder met de leeftijd, maar dat verschil was niet significant.Elke daling van de LDL-cholesterolconcentratie tijdens behandeling met een statine met 1 mmol/l correleerde met een gemiddelde daling van het relatieve risico op de verschillende eindpunten in alle leeftijdsgroepen:Een behandeling met statines had geen significant effect op de niet-cardiovasculaire sterfte, de kankersterfte en de incidentie van kanker. Gezien het kleine aantal 75-plussers die werden behandeld in de primaire preventie, zouden de gunstige effecten van de behandeling in die leeftijdsgroep moeten worden bevestigd door andere onderzoeken.Cholesterol Treatment Trialists' Collaboration. Lancet. 2019; 393: 407-15. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31942-1/fulltext