...

Een kwart van de patiënten die een CVA ontwikkelen, is jonger dan 65 jaar en tot 44% van die patiënten kunnen het werk niet meer hervatten, hoofdzakelijk wegens stapproblemen.Een studie uitgevoerd in Wales heeft de beweeglijkheid van 46 mensen van 18-65 jaar die een CVA hadden overleefd, vergeleken met die van 15 controlepersonen van dezelfde leeftijd zonder CVA. De auteurs hebben informatie verzameld over het type, de ligging en de oorzaak van het CVA en over demografische factoren. Tijdens een staptest hebben de vorsers de afstand gemeten die de patiënten in drie minuten konden afleggen, en de stapsnelheid en uitgaande van het zuurstofverbruik hebben ze het metabole energieverbruik en de metabole kosten van het stappen berekend.De patiënten die een CVA hadden overleefd, stapten trager en minder efficiënt (metabole kosten) dan de gezonde controlepersonen. De stapsnelheid bleek de beste voorspeller van werkhervatting te zijn. Een stapsnelheid van 0,93 meter per seconde bleek een kritieke afbreekwaarde te zijn. Het percentage patiënten dat het werk heeft kunnen hervatten, was significant lager bij de patiënten die minder snel konden stappen dan 0,93 m/sec. In het totaal heeft 23% van de patiënten na een CVA het werk hervat. 90% van die patiënten stapte sneller dan 0,93 m/sec.De stapsnelheid blijkt dus een zeer nuttige klinische parameter te zijn die bovendien eenvoudig, goedkoop en efficiënt is en waarmee dus de mogelijkheid tot werkhervatting kan worden voorspeld. Verder onderzoek en klinische richtlijnen om het potentieel na een CVA te verhogen zouden belangrijke lichamelijke, psychische en financiële voordelen kunnen bieden, die nog niet volledig zijn onderzocht. (referentie: Stroke, 26 september 2019, DOI: 10.1161/STROKEAHA.119.025614)https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/STROKEAHA.119.025614