...

De auteurs hebben de computerdossiers van het nationale gezondheidsnetwerk van het Verenigd Koninkrijk (2011-2016) doorgenomen om de adherentie en de persistentie na een jaar te analyseren. Ze hebben hun studie uitgevoerd bij 36.652 patiënten met een mediane CHA2DS2-VASc-score van 3 die nog meerdere andere geneesmiddelen innamen (mediaan aantal = 6).De adherentie en de persistentie na een jaar bedroegen respectievelijk:De frequentie van gebrekkige therapietrouw en stopzetting van de behandeling namen mettertijd toe. Een geruststellende bevinding is dan weer dat frequentie van gebrekkige therapietrouw en stopzetting van de behandeling met alle orale anticoagulantia lager waren naarmate de patiënten meer comorbiditeit vertoonden.Het totale percentage primaire non-adherentie (stopzetting na het eerste voorschrift), niet volgehouden adherentie en volgehouden adherentie waren respectievelijk 3,5%, 26,5% en 40,2% met echter belangrijke verschillen naargelang van het gebruikte anticoagulans.A Banerjee et al. Heart. 10 okt 2019. [Online gepubliceerd voor de papieren versie]; https://heart.bmj.com/content/early/2019/10/10/heartjnl-2019-315307.full