...

Eerdere, prospectieve studies hebben aangetoond dat het eten van bosbessen, die veel anthocyanines bevatten en goede nutritieve kwaliteiten hebben, het risico op type 2-diabetes en hart- en vaataandoeningen verlaagt. Dat is nu bevestigd door een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde langetermijnstudie.De vorsers hebben 138 zwaarlijvige vrijwilligers van 50 tot 75 jaar gedurende zes maanden gevolgd. Alle proefpersonen hadden een metabool syndroom, een aandoening die voorkomt bij ongeveer een derde van de westerse bevolking en die wordt gedefinieerd als aanwezigheid van minstens drie van de volgende risicofactoren: hypertensie, hyperglykemie, te veel abdominaal vetweefsel, een lage HDL-cholesterolconcentratie en verhoogde serumtriglyceriden. Een metabool syndroom verhoogt het risico op type 2-diabetes, hartziekten en CVA.De proefpersonen werden in drie groepen ingedeeld. 1 groep nam dagelijks 150 g bosbessen in gevriesdroogde vorm in, groep 2 nam dagelijks 75 g in en groep 3 kreeg een placebo met dezelfde kleur en dezelfde smaak als die van bosbessen.Verdict? 115 proefpersonen hebben de studie voltooid. Bij de proefpersonen die 150 g bosbessen per dag aten, daalde het cardiovasculaire risico met 12% tot 15%. Verrassend is wel dat de consumptie van een kleinere portie van 75 g geen heilzame effecten bleek te hebben. Dat wijst erop dat een hogere inname noodzakelijk is om de cardiale gezondheid van zwaarlijvige mensen te verbeteren. (referentie: American Journal of Clinical Nutrition, juni 2019, doi: 10.1093/ajcn/nqy380)https://academic.oup.com/ajcn/article/109/6/1535/5499342