...

De studie werd uitgevoerd bij volwassenen met een drietakscoronairlijden (92% van de gevallen) of een hoofdstamletsel of tweetakscoronairlijden met een verminderde linkerventrikelfunctie (linkerventrikelejectiefractie < 50%), bij wie coronaire overbruggingschirurgie geïndiceerd was. 69% van de patiënten was stabiel bij inclusie in de studie, de rest niet.Het primaire eindpunt was een samengesteld eindpunt van cardiovasculaire sterfte, myocardinfarct, CVA en revascularisatie na 12 maanden. Het primaire eindpunt van veiligheid was het aantal ernstige bloedingen na 12 maanden. De patiënten werden gerandomiseerd naar ticagrelor 90 mg 2x/d of aspirine 100 mg/d. De rekrutering werd na inclusie van 1.893 patiënten stopgezet op advies van het bewakingscomité omdat de hoofdsponsor zich had teruggetrokken.De gepresenteerde resultaten betroffen 931 patiënten in de ticagrelorgroep en 928 in de aspirinegroep. Er was geen significant verschil in de frequentie van optreden van een van de items van het primaire eindpunt tussen de twee groepen: ticagrelor 9,7% versus aspirine 8,2% (HR 1,19; p = 0,27). Evenmin was er een significant verschil tussen de frequentie van optreden van de verschillende items apart. De frequentie van CVA (3,2% versus 2,6%) en die van revascularisatie (5,0% versus 3,9%) waren echter hoger in de ticagrelorgroep. In alle onderzochte subgroepen werden soortgelijke resultaten waargenomen.Er was geen significant verschil in ernstige bloedingen, maar de frequentie was toch wat hoger in de ticagrelorgroep (3,7% versus 3,2%). In deze voortijdig onderbroken studie waren er helemaal geen aanwijzingen dat ticagrelor beter was dan aspirine in de onderzochte populatie.Naar de presentatie van Heribert Schunkert, München, Duitsland. AHA 2018 Chicago 10-12 november.