...

Een internationale, observationele studie (1) spreekt tegen dat werken gezond is. Tenminste als we het hebben over meer dan tien uur werken per dag.De vorsers hebben de gegevens doorgenomen van de Franse Constances-studie (gegevens over de leeftijd, het geslacht, de werktijd en het rookgedrag). Die gegevens werden verkregen door vragenlijsten, die 143 592 mensen van 18-69 jaar hadden ingevuld in een centrum voor gezondheidsonderzoek.1224 mensen (0,9%) hadden een CVA doorgemaakt, 45 542 mensen (29,6%) werkten lang en 14 481 (10,1%) werkten lang sinds meer dan tien jaar. Lang werken werd gedefinieerd als minstens tien uur per dag gedurende minstens 50 dagen per jaar. Mensen met een halftijdse job en mensen die al een CVA hadden ontwikkeld voor ze lange dagen begonnen te werken, werden uit de studie uitgesloten.Resultaat? Het risico op CVA was 29% hoger bij de mensen die lange dagen deden. Bij de mensen die dat gedurende tien jaar of langer deden, steeg het risico zelfs met 45%. Na correctie voor de gebruikelijke risicofactoren was de correlatie significanter bij de mensen jonger dan 50 jaar. De vorsers hebben geen verschil tussen mannen en vrouwen gezien.De studie bevestigt de conclusies van een meta-analyse (2) uit 2015 over het hogere risico op CVA in geval van lang werken. Dat bewijst echter nog niet dat het gaat om een oorzakelijk verband. (referenties:(1) Stroke Journal Report, 20 juni 2019, (2) The Lancet, 31 oktober 2015, doi: 10.1016 / S0140-6736 (15) 60295-1)https://newsroom.heart.org/news/long-work-hours-associated-with-increased-risk-of-strokehttps://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)60295-1/fulltext