...

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat een hormonale substitutietherapie voor de menopauze het cardiovasculaire risico verhoogt. Er is echter weinig bekend over de effecten van hormoontherapie bij mensen die van geslacht willen veranderen. De vorsers hebben de medische dossiers doorgenomen van 3875 Nederlanders die tussen 1972 en 2015 een hormoontherapie hebben gekregen in het kader van een geslachtsverandering: 2517 transgendervrouwen (mediane leeftijd 30 jaar), die gedurende ongeveer negen jaar werden gevolgd, en 1358 transgendermannen (mediane leeftijd 23 jaar), die gedurende ongeveer acht jaar werden gevolgd. De transgendervrouwen hadden oestrogenen gekregen met of zonder androgeenonderdrukkende geneesmiddelen, en de transgendermannen testosteron. De controlegroepen bestonden uit mensen die niet van geslacht zijn veranderd.Resultaten? De frequentie van CVA bij transgendervrouwen (die dus zijn geboren als man) was meer dan tweemaal hoger dan bij vrouwen (29 versus 12) en bijna tweemaal hoger dan bij de mannen (29 versus 16) van de controlegroep. De frequentie van diepe veneuze trombose was vijfmaal hoger bij de transgendervrouwen (73) dan bij de vrouwen van de controlegroep (13) en 4,5-maal hoger dan bij de mannen van de controlegroep (16). De frequentie van myocardinfarct was meer dan tweemaal hoger bij de transgendervrouwen (30) dan bij de vrouwen van de controlegroep (13) en was driemaal hoger bij de transgendermannen (die geboren zijn als vrouw) dan bij de vrouwen van de controlegroep (11 versus 3).Het is niet bekend waarom het cardiovasculaire risico stijgt bij transgenders. De auteurs onderstrepen het belang van advies en van een nauwgezette follow-up van transgenders die een hormoontherapie krijgen. (referentie: Circulation, 18 februari 2019, doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.118.038584)https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.118.038584