...

Een Amerikaanse groep heeft de correlatie onderzocht tussen een transient ischemic attack (TIA), een voorloperteken van CVA, en het latere risico op ischemisch of hemorragisch CVA teneinde de preventie van CVA te verbeteren en de belasting door CVA in de algemene bevolking te verlagen.Het betreft een retrospectieve analyse van de 'Framingham Heart Study'-cohorte, waarin prospectief gegevens werden verzameld over 14 059 mensen zonder voorgeschiedenis van TIA of CVA bij inclusie in de studie. Die werden dan gevolgd van 1948 tot 31 december 2017. De bruto incidentie van TIA werd geraamd op 1,19/1000 persoonjaren.Bij 435 mensen (3,1%) was een diagnose van TIA gesteld (229 vrouwen van gemiddeld 73,5 jaar en 206 mannen van gemiddeld 70,1 jaar) en elke patiënt werd vergeleken met 5 controlepersonen van dezelfde leeftijd en hetzelfde geslacht zonder TIA (n = 2175).Tijdens een mediane follow-up van 8,86 jaar na het TIA hebben 130 deelnemers (29,5%) een CVA ontwikkeld: 28 (21,5%) binnen 7 dagen, 40 (30,8%) binnen 30 dagen, 51 (39,2%) binnen 90 dagen en 63 (48,5%) meer dan een jaar later. De mediane tijd tot optreden van een CVA was 1,64 jaar. In de controlegroep hebben 165 van de 2175 mensen een CVA gekregen.Het cumulatieve risico op CVA over een periode van 10 jaar gecorrigeerd voor de leeftijd en het geslacht was 0,46 bij de patiënten met een TIA (130 van de 435 patiënten) en 0,09 bij de controlepersonen zonder TIA. Het relatieve risico op CVA was dus 4,37-maal groter bij de patiënten met een voorgeschiedenis van TIA.De auteurs noteren evenwel dat de preventie de laatste decennia waarschijnlijk sterk verbeterd is. Dat zou verklaren waarom het risico op CVA tijdens de eerste 90 dagen na een TIA gedaald is van 16,7% (26 op de 155 patiënten) in 1948-1985 tot 11,1% (18 op de 162 patiënten) in 1986-1999 en 5,9% (7 op de 118 patiënten) in 2000-2017. Het risico op CVA binnen 90 dagen na een TIA was dus 40% lager tijdens de tweede en 68% lager tijdens de laatste periode dan in de eerste."Dankzij een grondige follow-up van de Framingham-cohorte gedurende meer dan zestig jaar hebben we een vollediger beeld gekregen van het risico op CVA bij patiënten die een TIA hebben doorgemaakt", commentarieert prof. Sudha Seshadri, hoofdauteur. "Onze studie onderstreept dat patiënten die een TIA hebben doorgemaakt, goed en op lange termijn moeten worden gevolgd aangezien ze een hoog risico op CVA lopen." (referentie: JAMA, 26 januari 2021, doi: 10.1001/jama.2020.25071)