...

De inclusie in die drie categorieën gebeurde op basis van de antwoorden die de deelnemers hadden gegeven op een vragenlijst die werd verspreid in de huisartsenkabinetten en die naar specifieke populaties werd gestuurd. Medische accidenten werden opgezocht in de gegevensbank van de nationale gezondheidsdienst van het Verenigd Koninkrijk.Tijdens een follow-up van 18,1 jaar werden 2.820 gevallen van ischemisch hartlijden en 1.072 gevallen van CVA geregistreerd. De incidentie van ischemisch hartlijden was significant lager bij de viseters en de vegetariërs/veganisten dan bij de vleeseters (HR respectievelijk 0,87 en 0,78). Na correctie voor de BMI, diabetes, hypercholesterolemie en hypertensie (informatie verstrekt door de deelnemers zelf) was de correlatie met ischemisch hartlijden wel zwakker (HR 0,90).De incidentie van CVA, alle types samen genomen, was significant hoger bij de vegetariërs/veganisten dan bij de vleeseters (HR 1,20). Het verschil was vooral toe te schrijven aan een hogere incidentie van hemorragisch CVA (HR 1,43). Na correctie voor de klassieke risicofactoren bleef de correlatie even sterk.Naar TYN Tong et al. BMJ 2019 Sep 4; 366: l4897. https://www.bmj.com/content/366/bmj.l4897.long