...

Wetenschappers van de Universiteit van Beijing hebben 487 200 vrijwilligers van 30 tot 79 jaar (gemiddelde leeftijd 51 jaar) zonder CVA, coronairlijden en kanker bij inclusie in de studie gedurende bijna tien jaar gevolgd. Aan alle deelnemers werd gevraagd of ze minstens drie dagen per week een van de volgende drie symptomen van slapeloosheid vertoonden: moeilijk inslapen of niet goed doorslapen, 's morgens vroeg wakker worden en concentratiestoornissen overdag omdat ze niet uitgeslapen waren.De gevallen van hart- en vaataandoeningen werden opgespoord in de ziekteregisters en de nationale gegevensbanken van de ziekteverzekering tot 2016. Tijdens de follow-up van 10 jaar werden 130 032 cardiovasculaire accidenten geregistreerd.Resultaten? Mensen die moeilijk konden inslapen of niet goed konden doorslapen, mensen die 's morgens vroeg wakker werden, en mensen die zich overdag niet goed konden concentreren omdat ze niet uitgeslapen waren, liepen respectievelijk 9%, 7% en 13% meer kans om een hart- en vaataandoening te ontwikkelen. De deelnemers die de bovenvermelde drie symptomen van slapeloosheid vertoonden, liepen 18% meer kans op ontwikkeling van een hart- en vaataandoening, 22% meer kans op ischemisch hartlijden en 10% meer kans op een ischemisch CVA dan de volwassenen die geen enkel van die drie symptomen vertoonden.De correlatie tussen symptomen van slapeloosheid en hart- en vaataandoeningen was sterker bij jongere volwassenen en bij mensen die bij inclusie in de studie geen hypertensie vertoonden. "Verder onderzoek is wenselijk om na te gaan of die mensen baat vinden bij een vroege detectie en interventies", zei Li. (referentie: Neurology, 6 november 2019, doi: 10.1212/WNL.0000000000008581)https://n.neurology.org/content/early/2019/11/06/WNL.0000000000008581