Alles over Vandenbroucke

"De solvabiliteit (de buffer) waar VITAZ in 2022 over beschikte, exclusief kapitaalsubsidie, bedroeg 35%. Daarmee voldoen we ruimschoots aan de norm van 20% die het dagblad de Tijd vooropstelt. Ook een kwaliteitskrant schuift helaas wel eens uit." VITAZ, het netwerk van Waaslandse ziekenhuizen reageert op een foutieve analyse in de Tijd.

De onlangs ingevoerde Riziv-premie voor zorgverleners is hun integrale eigendom. Het geld wil conventionering aanmoedigen. Dat het Brusselse H.U.B. hun artsen, met inbegrip van de artsen in opleiding, vraagt om de premie door te storten kan absoluut niet door de beugel, vindt de Bvas.Ondertussen is een vergadering van de commissie artsen-ziekenhuizen over een nieuwe collectieve overeenkomst voor ASO's afgelast omdat 'vruchtbaar overleg' niet mogelijk bleek.

Gemiddeld bedraagt de overlevingskans vijf jaar na de diagnose borstkanker (ongeacht de doodsoorzaak) in Vlaamse ziekenhuizen 85%. Dat is hoog maar de variatie is groot en schommelt tussen 90 en 78%. De geobserveerde overlevingskans ligt significant hoger in drie en significant lager in zes ziekenhuizen.

Een nieuwe wet is in de maak om apothekers dit najaar ook het griepvaccin te laten toedienen. Minister Vandenbroucke wil hiermee naar eigen zeggen de vaccinatiegraad bij de doelgroep vergroten.

De Belgische Vereniging voor Radiologie is diep ontgoocheld in minister Vandenbroucke. Eenzijdig verbiedt hij ereloonsupplementen voor CT- en MRI-onderzoeken tijdens werkdagen van 7 tot 18 uur.

Twee grote discussiepunten op de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen van 19 juni: de teksten over de 'new deal' voor huisartsen en de 15% vermindering van honoraria klinische biologie.

De ministerraad keurde vrijdag 16 juni een KB van minister Vandenbroucke goed met enkele nieuwe regels voor de toekenning van het sociale voordeel door het Riziv. Dat KB verhoogt bovendien het bedrag van het 'sociale statuut' voor artsen in opleiding.

De Belgische Vereniging voor Radiologie ontkracht ten stelligste dat radiologen 'steeds duurder worden' en dat ze 'de financiële toegankelijkheid tot radiologische zorg voor de patiënt beperken.' Er zijn wel heel wat goede redenen waarom artsen ereloonsupplementen aanrekenen (te lage Riziv-tarieven, variaties in operationele kost, investeringen in nieuwe technieken enz.).

Het Verzekeringscomité keurde vorige week de terugbetaling van de sensor goed voor het meten van de glucosespiegels bij diabetes type 2-patiënten (groep B). Bijna 19.000 patiënten zouden hiervan kunnen genieten vanaf 1 juli.

Als de regering het goedkeurt dan is vanaf 1 juli thuishospitalisatie mogelijk voor oncologie en voor langdurige intraveneuze antibioticatherapie. Een enorme shift van middelen van het ziekenhuis naar de eerste lijn en de thuiszorg betekent dit natuurlijk niet.

9,5 miljoen euro bestemd voor extra testcapaciteit tijdens de covid-crisis werd gebruikt voor de oprichting van het European Plotkin Institute for Vaccinology (ULB/UA)-dat sowieso al 20 miljoen kreeg. N-VA-Kamerlid tandarts Frieda Gijbels is verbolgen: "Dit is onbehoorlijk bestuur en een ongeoorloofde transfer van middelen."

Minister Vandenbroucke maakt 6,8 miljoen euro (per jaar) extra vrij voor de mobiele teams langdurige zorg voor kinderen en jongeren met ernstige psychiatrische problemen. Daarmee kunnen ze de helft meer VTE aanwerven.

Vorige week, op 3 mei, keurde het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet over de kwaliteit van zorg in het beleidsdomein welzijn, volksgezondheid en gezin goed. De dag nadien kondigde de Vlaamse regering het decreet al af.

Het was jaren geleden een strijdpunt tussen interventiecardiologen en het Riziv. Maar sinds 1 mei is het plafond voor TAVI in ons land opgetrokken. Het Riziv kan jaarlijks tot 1.500 ingrepen terugbetalen.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info