Alles over Vandenbroucke

Er wordt volop gesleuteld aan een nieuw financieringsmodel voor de Belgische ziekenhuizen, gebaseerd op een all-in pathologieforfait per opname. Om de indirecte kosten van ziekenhuizen te berekenen, pleit het KCE voor een nieuwe, gedetailleerde kostentemplate, in te vullen door een representatieve steekproef van verschillende types ziekenhuizen.

De overheid heeft de mond vol over de toegankelijkheid van de geneeskunde, maar kan niet eens correcte cijfers over de 'conventioneringsgraad' ophoesten. Dat kaartte Johan Blanckaert van BVAS aan op een vergadering van de NCAZ.

Op het Chronisanté-colloquium heeft dr. Ri De Ridder, raadgever van de minister voor Volksgezondheid, de kijk op geïntegreerde zorg van het kabinet en het interfederaal plan geïntegreerde zorg, dat is aangekondigd voor 2024, gepresenteerd.

Achter het globale conventioneringscijfer van 86,26% bij alle artsen gaan grote verschillen schuil in conventioneringsgraad tussen specialismen. Het Riziv maakt de opgesplitste cijfers echter pas bekend na deadline van deze Artsenkrant. U vindt de detailcijfers op onze website.

In de aanloop naar de verkiezingen van 9 juni legt BVAS een politiek memorandum op tafel met 12 werkpunten voor de volgende regeringen. In een interview met Artsenkrant licht voorzitter dr. Johan Blanckaert het memorandum toe.

"De enquête van Artsenkrant toont aan dat N-VA het enige alternatief is om tot een behoedzame, consistente hervorming te komen waarbij het vrij beroep gevrijwaard wordt en artsen meer zeggenschap hebben in het (ziekenhuis)beleid." Dat schrijft nationaal N-VA-secretaris dokter Louis Ide als reactie op de peiling die we vandaag publiceren.

Actinische keratose is toegevoegd aan de lijst van beroepsziekten. Wie tijdens zijn loopbaan vaak in open lucht werkte en deze voorloper van huidkanker ontwikkelt, zal onder voorwaarden een vergoeding kunnen krijgen.

In de Kamer van Volksvertegenwoordigers zei minister Vandenbroucke dat hij zal "proberen" in de Zorgkwaliteitswet en ook als algemeen principe veel duidelijker te maken dat een zorgverstrekker een van de talen moet spreken van het land waarin hij actief is. "Dit is geen gemakkelijk debat," zo voegde hij eraan toe.

"De partijen graven zich steeds dieper in en groepen worden tegen elkaar uitgespeeld. Dat komt de gezondheidszorg niet ten goede. Ik wens voor 2024 vrede tussen artsen, paramedici, ziekenhuizen en overheid."

"Soms moet het KCE op ad hoc adviesvragen van minister Vandenbroucke 'neen' durven zeggen. Dat is niet gemakkelijk want zeker bij deze minister is de druk groot. Maar de adviezen en rapporten moeten wel wetenschappelijk gefundeerd blijven. De limieten van wat mogelijk is, mogen we niet overschrijden."

Congress Report: ATS 2024

De American Thoracic Society, die in 1905 is opgericht om tuberculose te bestrijden, streeft ernaar het onderzoek te promoten en de behandeling van (vooral) longziektes, hartziektes en slaapproblemen te verbeteren. Het internationale congres (ATS Conference 2024) heeft dit jaar plaatsgevonden in San Diego van 17 tot 22 mei.

Lees alle artikels

Scabiës, beter bekend als schurft, zit in de lift. Wat moet je doen als je denkt dat je een geval tegenkomt in je praktijk? En wat valt er precies onder het begrip 'meldingsplicht'?

Clinical Update

In the picture

Met het nascholingsprogramma AK Academy kunnen artsen hun kennis aanscherpen voor de praktijk van alledag.

Ontdek alle dossiers

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info