Alles over Vandenbroucke

Scoren forfaitair gefinancierde multidisciplinaire groepspraktijken beter in de behandeling van diabetes type 2 dan solisten? Tot die conclusie kwam recent Antwerps onderzoek en het zorgde op twitter voor veel verontwaardiging bij solowerkende huisartsen. "Dit is vooral ideologisch geïnspireerd, luidt de kritiek.

De reactie kwam er snel: op de dag dat de cijfers van de KCE-studie over borstklinieken in de pers verschenen, liet minister Vandenbroucke al weten dat niet-erkende borstklinieken voortaan naar terugbetaling zouden mogen fluiten.

De vraag naar oogzorg wordt vanaf 1 mei duidelijk afgezonderd van de commerciële activiteiten van de opticien. Bij oogproblemen is de arts, bij voorkeur een oogarts, het eerste aanspreekpunt voor een onderzoek en niet langer de winkel van de opticien.

"In kladversie kan 48% van de medische prestaties, in totaal dertien disciplines, nu ondergebracht worden in één unieke schaal. Wel moeten er nog tarieven op gekleefd worden. De nomenclatuurhervorming zit op schema en we halen de deadline van eind 2024."

Patiënten betalen nog slechts luttele euro's remgeld bij de huisarts. Nogal wat huisartsen klagen dat ze daardoor 'overspoeld' worden door patiënten. Blijkens deze enquête is bijna twee derde van het medisch korps het helemaal eens met deze klacht.

Zes dokters op de tien denken dat de Bvas er goed aan deed te dreigen met het opzeggen van het akkoord artsen-ziekenfondsen. En de helft van het medisch korps noemt de maatregel om (enkel) geconventioneerde artsen te compenseren voor de gestegen energiekosten 'discriminerend, slecht en overbodig'.

Minister Vandenbroucke wil het FAGG meer inzage geven in de voorraden van geneesmiddelen die op de markt gebracht worden. De ministerraad keurde vrijdag een wetsontwerp daarover goed.

In een persmededeling beantwoordt de Bvas nog eens uitvoerig de kritiek die het van de andere artsensyndicaten te verduren kreeg. Dreigen om het akkoord op te zeggen was wel degelijk nodig, stelt het.

Maandag, na toelichting van minister Vandenbroucke in de Nationale Commissie, zette de Bvas zijn procedure voor het opzeggen van het lopende akkoord artsen-ziekenfondsen stop. Bvas noemt de actie geslaagd, maar de andere artsensyndicaten zijn erg kritisch.

Maandag, na toelichting van minister Vandenbroucke in de Nationale Commissie, zette de Bvas zijn procedure voor het opzeggen van het lopende akkoord artsen-ziekenfondsen stop.

De meeste artsen zijn zelfstandige beoefenaars van een vrij beroep. De baseline is dus dat ze zelf hun ereloon bepalen. Maar precies om armlastige patiënten niet in de kou te laten staan, voerde men zestig jaar geleden het conventie- en akkoordensysteem in. Wie zich conventioneert, gaat akkoord met vaste, sociale tarieven. Artsen die dat niet doen honoraria opleggen, druist dus totaal in tegen de filosofie van het systeem.