...

Het hoeft geen betoog dat N-VA tevreden is met de kiesintenties bij de artsen. 46% zegt in juni voor de Vlaams-nationale partij te zullen stemmen. Bij de vorige Artsenkrant-peiling in januari 2023 was dat nog 'slechts' 29%.In hetzelfde communiqué hamert N-VA-Kamerlid en tandarts Frieda Gijbels op de noodzaak aan transparantie in de ziekenhuishervorming. "De Maha-analyse van Belfius geeft geen uitsluitsel over de indirecte kosten, afdrachten en centrale inning. En de consultancy-opdrachten, 14 miljoen, kosten teveel geld en geven weinig inzichten. Op basis van beperkte cijfers kan je niet hervormen," aldus Gijbels.Het gebrek aan transparantie is ook apotheker en N-VA-Kamerlid Kathleen Depoorter in hetzelfde persbericht een doorn in het oog. "De Medista-affaire kleeft aan Vandenbroucke. Artsen smaken zijn drieste, professorale manier van hervormen niet. Alleen al voor Volksgezondheid gaf hij 25 miljoen uit aan consultancy-facturen maar het beleid van de FOD laten auditeren, weigert hij", dixit Depoorter.N-VA vindt de New Deal een flop aangezien er slechts 34 Vlaamse huisartsenpraktijken in stappen. De partij wijst erop dat artsen willen ondernemen, innoveren en hard werken om wachtlijsten te vermijden. "Terecht vrezen artsen dat wat Vandenbroucke en Pascal Smet indertijd in het onderwijs hebben aangericht, zich nu doortrekt in de gezondheidszorg", aldus nog N-VA.