...

Op 24 november publiceerde het Staatsblad de 'wet houdende diverse bepalingen in de gezondheid'. De bepaling die supplementen bij 'zware medische beeldvorming' in de ambulante zorg verbiedt, ging op 4 december 2023 - begin deze week - van kracht. Supplementen voor niet-opgenomen patiënten zullen in de toekomst alleen nog aangerekend kunnen worden als de MRI of CT wordt uitgevoerd tussen 18 u. 's avonds en 8 u. 's ochtends, tijdens het weekend of op feestdagen. En als de patiënt uitdrukkelijke vraagt om de beeldvorming op dat tijdstip te laten plaatsvinden. Supplementen aanrekenen kan in geen geval als dit medische onderzoek dringend is.BVAS en de BSR dienen bij het Grondwettelijk Hof een verzoekschrift in tot schorsing en vernietiging van deze 'supplementenwet'. Minister Vandenbroucke verbreekt met dit verbod eenzijdig de overeenkomst tussen artsen en ziekenfondsen. De minister zet op die manier het overlegsysteemzelf op losse schroeven. Wat voor zin heeft het nog om tariefafspraken te maken als de minister dan een wet laat goedkeuren die de afspraken onderuit haalt? Vandenbroucke blijft volhouden dat hij met zijn wet het lopende akkoord artsen-ziekenfondsen uitvoert. Het punt waarop hij zich beroept meldt evenwel alleen "dat in sommige ziekenhuizen bepaalde radiologische onderzoeken niet meer tegen conventietarieven worden aangeboden". Zowel BVAS als BSR hebben voorstellen op tafel gelegd om dit op te lossen. Het heeft de minister niet weerhoudenom de wet met dit zeer verregaande verbod er door te drukken. Dat de minister naar het verwijst om zijn wet te rechtvaardigen, is bij de haren getrokken.WachttijdenDe artsenorganisaties hebben de minister herhaaldelijk gewaarschuwd dat het onmogelijk is de wet uit te voeren zonder ongunstige gevolgen voor patiënten. Ze dwingt artsen en ziekenhuizen immers tot een asymmetrische verschuiving van onderzoeken, met langere wachttijden tot gevolg. De alternatieve maatregelen die BVAS en de BVR in het belang van patiënten aanreikten, werden keer op keer genegeerd. Ereloonsupplementen zijn bovendien noodzakelijk om de onderbetaalde prestatieszoals interventionele radiologie, CT-coronarografie of complexe functionele en cardiale MR-beeldvorming te kunnen blijven uitvoeren. Ziekenhuizen hebben de extra inkomsten van supplementen nodig om het hoofd boven water te houden, zoals telkens weer blijkt uit MAHA-rapporten. De ziekenhuizen opnieuw financiële middelen ontnemen terwijl de onderhandelingen over een hervorming van de nomenclatuur en de ziekenhuisfinanciering volop aan de gang zijn, is een kaakslag voor zowel artsen als ziekenhuisbesturen.