...

De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat de conventioneringsdrempel voor het Nationaal Akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen verlaagt. Artikel 50, § 3, van de wet op de ziekteverzekering bepaalt dat akkoorden tussen onder meer de ziekenfondsen en de tandartsen in werking treden in een bepaalde streek, 45 dagen na hun bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, behoudens indien meer dan 40 percent van de tandheelkundigen kennis geven van hun weigering tot toetreding.Het goedgekeurde wetsvoorstel voorziet dat het Nationaal akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen 2024-2025 in werking treedt in een bepaalde streek, behoudens indien meer dan 45 procent van de tandheelkundigen weigeren toe te treden. Het verlagen van de drempel wordt als volgt gemotiveerd: "Er is nood aan een grondige hervorming van het huidige akkoordensysteem aangezien het er niet in slaagt om voldoende tandheelkundigen tot het akkoord aan te trekken." "In afwachting van deze hervorming, die enige tijd zal vragen om geïmplementeerd te worden, wordt voor het akkoord 2024-2025 bepaald het percentage van weigering tot toetreding te verhogen tot 45% op het niveau van het Rijk. Deze aanpassing van het percentage van weigering is noodzakelijk om enerzijds een onderbreking in de continuïteit van de akkoorden te vermijden, en anderzijds om de toegankelijkheid tot de tandzorg te kunnen blijven garanderen voor de bevolking." In een interview met Artsenkrant noemde minister Vandenbroucke deze ongebruikelijke maatregel eerder al een 'zeer pragmatische beslissing' om het overeengekomen budget te kunnen besteden.