...

In het memorandum pleit BVAS voor een groeinorm van 3,5 tot 4% bovenop de inflatie. Verschillende politieke partijen hebben echter al gesuggereerd dat er bespaard kan worden in de gezondheidszorg. Geen goed idee, zegt Blanckaert. "Die proefballonnetjes getuigen van kortetermijndenken. Nu besparen in de gezondheidszorg zal op lange termijn contraproductief zijn. De Algemene Raad van het Riziv heeft een paar jaar geleden de langetermijnvisie voorgesteld voor het budget. We gaan toch niet nu, wanneer we de eerste moeilijke stappen zoals appropriate care gezet hebben, daarvan afstappen, zoals Alexia Bertrand van Open VLD suggereerde (in een interview met De Tijd, n.v.d.r.)?" De hervorming en herijking van de nomenclatuur past in die langetermijnvisie, zegt Blanckaert. "De veranderingen die we nu bespreken, zullen effect hebben over vijf, tien, vijftien jaar. Mensen beseffen nog niet dat ze over vijftien jaar op een andere manier gezondheidszorg zullen krijgen. Daarom is het zo belangrijk dat we de nomenclatuurhervorming als één geheel bekijken, en we zicht hebben op de totaliteit - ook op zaken die niet meteen te zien zijn in de boekhouding van ziekenhuizen. De nomenclatuurhervorming kan dus niet los gezien worden van de hervorming van de ziekenhuisfinanciering. Je moet het volledige plaatje hebben voor we beginnen te sleutelen aan bepaalde geldstromen of bepaalde geldstromen aftoppen, zoals men geprobeerd heeft met radiologen. Want dan is het risico dat de hele oefening op niets uitdraait." De hervorming mag geen besparingsoefening worden, stelt BVAS. "Toen minister Vandenbroucke de hervorming aankondigde, was zijn eerste zin: 'dit is geen besparing'. Wij hopen dat de minister zich aan zijn beloftes zal houden."