...

Het was huisarts Marc Amant die de kat de bel aanbond met een open brief aan minister Vandenbroucke in Artsenkrant: op het terrein bestaan grote twijfels over de functionele samenwerkingsverbanden (FSV's) die op 1 januari 2025 in heel het land van start zouden moeten gaan. Een goed functionerend triagenummer 1733 is daarvoor onmisbaar. En in AK2771 kon u nog lezen dat de wachtposten van de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant om uitstel vroegen. De minister heeft nu beslist dat huisartsenwachtposten een jaar extra tijd krijgen - tot 1 januari 2026 - om zich te herorganiseren in FSV's. Zij die willen, kunnen evenwel vervroegd instappen op 1 januari 2025. Tegen 30 september 2024 moeten huisartsenwachtposten wel al aangeven hoe en met wie ze zullen samenwerken. De deadline van 1 januari 2025 was niet haalbaar omdat op die datum de triage door 1733 nog niet overal in België operationeel zal zijn. Het aanwerven van operatoren voor 1733 door Binnenlandse Zaken verloopt volgens het kabinet-Vandenbroucke, zeker langs Vlaamse kant, moeizamer dan verwacht. Er is een masterplan uitgewerkt onder meer met een versnelde aanwervingsprocedure. Tegen eind juni 2025 zouden er voldoende operatoren moeten zijn om alle huisartsenwachtposten aan te sluiten. De einddatum voor implementatie van FSV's schuift dus door naar 1 januari 2026. Huisartsenwachtposten die dat wensen, kunnen evenwel zoals voorzien al op 1 januari 2025 instappen. Zij genieten dan ook van het nieuwe en soepelere financieringsmodel. Concreet zullen voor het zomerreces een aantal Vlaamse huisartsenwachtposten kunnen instappen, waarbij gekeken wordt om voorrang te verlenen aan huisartsarme regio's. Na de zomer zullen om de twee weken nieuwe wachtposten kunnen aansluiten. Langs Waalse kant zouden alle wachtposten tegen de zomer aangesloten kunnen zijn. Om te garanderen dat heel België afdoende gedekt zal worden en er geen blinde vlekken overblijven, zullen alle wachtposten tegen eind september 2024 moeten aangeven met wie en hoe ze zullen samenwerken. De nodige tools werden uitgewerkt om hen daarbij te ondersteunen, waaronder een geografische tool waarbij de wachtposten de optimale inplanting van hun wachtposten en chauffeurs kunnen simuleren.Vandenbroucke wijst er ook op dat hij al besliste eerder om het budget voor wachtposten fors te verhogen. Het bedroeg 23 miljoen euro in 2019, en loopt op tot ruim 70 miljoen euro op kruissnelheid tegen 2025.