...

Personen die in de buitenlucht werken, hebben door de blootstelling aan UV-stralen meer kans om actinische keratose op te lopen. Na onderzoek van het Federaal agentschap voor beroepsrisico's Fedris heeft minister Vandenbroucke beslist om de ziekte op te nemen in de lijst van beroepsziekten. Het Koninklijk Besluit daarover is woensdag in het Staatsblad verschenen. Dat bericht Het Belang van Limburg. "Zo beschermen we deze werknemers beter tegen de risico's van hun beroep", zegt Vandenbroucke.Na loopbaan van 25 jaarActinische keratose kan voortaan als beroepsziekte worden erkend bij werknemers in typische buitenberoepen als land- en tuinbouwer, boom- en fruitteler, houthakker en natuur/bosbeheerder, visser, bouwvakker, dakdekker en monteur in de staalbouw. Het KB legt wel enkele voorwaarden op. Zo moet de betrokkene tijdens zijn carrière minstens 20.000 uren buiten hebben gewerkt. Bij deze berekening zal rekening worden gehouden met werkdagen van mei tot en met september. De occasionele zonnige dagen in de andere maanden worden uitgevlakt door de regendagen in de zomer. Omgerekend moet een werknemer zijn beroep ongeveer 25 jaar hebben uitgeoefend voordat er sprake kan zijn van een professioneel risico.Een bijkomende voorwaarde is dat het moet gaan over minstens zes actinische keratosen per aan de zon blootgestelde huidzone.Voorloper van huidkankerActinische keratose is een ruw aanvoelend plekje op de huid van enkele millimeters tot enkele centimeters groot, dat soms pijnlijk kan aanvoelen. Zo'n plekje ontstaat als de huid langdurig is blootgesteld aan zonlicht. De huisarts of dermatoloog kan zo'n plekje behandelen met stikstof of met een speciale crème als er bijvoorbeeld meerdere plekjes zijn. Op termijn kan actinische keratose zich ontwikkelen tot huidkanker. Daarbij gaat het meestal om een plaveiselcelcarcinoom of een basaalcelcarcinoom. Deze aandoeningen zijn niet zo agressief en goed te behandelen. De kans op uitzaaiingen naar andere organen is klein.(Bron: BELGA)