...

Volgens onze minister Vanden-broucke is New Deal de holy grail. De New Deal blijkt eerder een flop te worden. Vrije beroepers staan niet te wachten voor meer forfaitaire geneeskunde. Al zeker niet in huisartsenarme regio's, waar solo-, duo- of kleine huisartsenpraktijken het maar moeten runnen. Daar zal een New Deal geen soelaas brengen. Misschien moet men eens kritisch kijken naar de activiteitsgraad en financiering per organisatievorm, met in het bijzonder de medische huizen... De bevolking zou nogal opkijken. Wat BVAS propageert, is de vrije keuze van de arts voor eender welke praktijkvorm, maar we willen gelijke middelen voor elke keuze. De New Deal ondersteuning moet zich evenwaardig reflecteren in het prestatiegebonden systeem.