Alles over Luc Van Gorp

Nog tot 26 juni krijgen alle artsen in ons land de kans om te kiezen wie hen de komende vijf jaar zal vertegenwoordigen in tal van raden en commissies die het gezondheidsbeleid in ons land mee uittekenen. Het belang van deze verkiezingen kan niet genoeg benadrukt worden. Daarom roepen we met alle ziekenfondsen samen artsen op om hun stem uit te brengen.

Het is verre van een nieuw concept maar 'geïntegreerde zorg' is momenteel een hot topic. Zo ook tijdens het 'grote debat gezondheidszorg' op het symposium Medische Wereld afgelopen zaterdag op de VUB-campus in Jette.

Op 26 maart organiseert Jong Domus 'De dag van de jonge huisarts. Het centrale thema van dit event is 'de huisarts 2030' met als keynote speaker dokter Sam Proesmans. Proesmans is internist en public health specialist en medisch adviseur bij premier Alexander De Croo.

Drie boeken over gezondheidszorg en de zoektocht naar een betere wereld. Hoe gaan we vervreemding tegen? Hoe bieden we patiënten op elke moment van hun leven maar vooral op scharnierpunten warme zorg? En hoe passen we het systeem aan de noden van morgen aan? Elk vanuit hun invalshoek reiken Luc Van Gorp, Chris Gastmans en Geert Wellens bouwstenen aan.

"Vijf uitgangspunten moeten de basis vormen voor een nieuwe staatshervorming: een brede definitie van gezondheid, een zo groot mogelijke interpersoonlijke solidariteit, zorg dicht bij de mensen, een cruciale rol voor het middenveld in het medebeheer en verschillen in normen, reglementen en terugbetalingen mogen niet tot deloyale concurrentie leiden."

Jean Hallet (92), voormalig voorzitter en algemeen secretaris van de CM overleed eind vorige week. Hij lag mee aan de basis van de ziekte- en invaliditeitsverzekering zoals we die nu kennen.

"De samenleving, de omgeving waarin de mens zich beweegt, is de jongste decennia radicaal veranderd. Steeds meer richt de wereld zich op oneindige groei. Meer, beter, sneller en efficiënter is het mantra. En de mens die blijft verweesd achter." Dat is de essentie van een boek geschreven door CM-voorzitter Luc Van Gorp.

Het christelijke ziekenfonds waarschuwt voor de risico's van langdurig gebruik van opioïden bij chronische pijn die niet het gevolg is van kanker. Voorzichtigheid is in die gevallen aangewezen.

"Zorg wordt best georganiseerd vanuit een integrale visie op gezondheid. Uitgangspunt is de kracht van elke mens, niet zijn of haar aandoening of beperking. Zorgnood moet primeren op zorgaanbod." Dat alles lezen we in een CM-memorandum in aanloop naar de federale, regionale en Europese verkiezingen in 2019.

Volgens de jongste -13de - ziekenhuisbarometer van de CM zijn de ereloonsupplementen in het chirurgisch dagziekenhuis op een jaar tijd met 10% gestegen. De patiënt betaalt daarvoor nu gemiddeld 639 euro.

CM-voorzitter Luc Van Gorp antwoordt op de lezersbrief van dr. Sandor van Bijsterveld en gaat in op de vraag naar het standpunt van het ziekenfonds over preventie en gezondheidspromotie.

Onze patiënten en onze gezondheidszorg verdienen de beste zorgverstrekkers. Een degelijke opleiding, optimale kansen tot continue medische navorming, een motiverende werkomgeving en een goede verloning van de zorgverstrekkers vormen zonder enige twijfel cruciale hoekstenen voor een kwaliteitsvolle gezondheidszorg.

BBC2 schetst in een documentairereeks de opvang van patiënten in Britse ziekenhuizen, nu het National Health System (NHS) er steeds meer onder druk komt te staan. Een steen in de kikkerpoel na de uitspraken van CM-voorzitter Luc Van Gorp, die vindt dat één op de vier ziekenhuizen in ons land de deuren kan sluiten.

"Hoewel ik geen geloof hecht aan de stelling van CM-voorzitter Luc Van Gorp heeft ze toch een positieve kant. Provoceren om iedereen wakker te schudden, is altijd goed. En daarin is hij wel geslaagd. En hij heeft een punt: er is nog vet op de soep."

Eén op de vier ziekenhuizen kan sluiten, orakelde CM-voorzitter Luc Van Gorp vorige week. En De Specialist bloklettert op zijn website dat bijna de helft van de ziekenhuisbehandelingen thuis mogelijk zijn. Met verwijzing naar Nederlands onderzoek.

Hoeveel ziekenhuizen hebben we nodig? Hoeveel artsen hebben we nodig? En wat is de plaats en macht van artsen in ziekenhuizen? Het zijn terecht uitermate actuele debatten. In het belang van de patiënt en de kwaliteit van de zorg moeten we ze met een open vizier ten gronde aangaan. En vooral mogen we deze hervormingen niet verstikken in een besparingslogica.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info