Alles over Luc Van Gorp

Het christelijke ziekenfonds waarschuwt voor de risico's van langdurig gebruik van opioïden bij chronische pijn die niet het gevolg is van kanker. Voorzichtigheid is in die gevallen aangewezen.

"Zorg wordt best georganiseerd vanuit een integrale visie op gezondheid. Uitgangspunt is de kracht van elke mens, niet zijn of haar aandoening of beperking. Zorgnood moet primeren op zorgaanbod." Dat alles lezen we in een CM-memorandum in aanloop naar de federale, regionale en Europese verkiezingen in 2019.

Volgens de jongste -13de - ziekenhuisbarometer van de CM zijn de ereloonsupplementen in het chirurgisch dagziekenhuis op een jaar tijd met 10% gestegen. De patiënt betaalt daarvoor nu gemiddeld 639 euro.

CM-voorzitter Luc Van Gorp antwoordt op de lezersbrief van dr. Sandor van Bijsterveld en gaat in op de vraag naar het standpunt van het ziekenfonds over preventie en gezondheidspromotie.

Onze patiënten en onze gezondheidszorg verdienen de beste zorgverstrekkers. Een degelijke opleiding, optimale kansen tot continue medische navorming, een motiverende werkomgeving en een goede verloning van de zorgverstrekkers vormen zonder enige twijfel cruciale hoekstenen voor een kwaliteitsvolle gezondheidszorg.

BBC2 schetst in een documentairereeks de opvang van patiënten in Britse ziekenhuizen, nu het National Health System (NHS) er steeds meer onder druk komt te staan. Een steen in de kikkerpoel na de uitspraken van CM-voorzitter Luc Van Gorp, die vindt dat één op de vier ziekenhuizen in ons land de deuren kan sluiten.

"Hoewel ik geen geloof hecht aan de stelling van CM-voorzitter Luc Van Gorp heeft ze toch een positieve kant. Provoceren om iedereen wakker te schudden, is altijd goed. En daarin is hij wel geslaagd. En hij heeft een punt: er is nog vet op de soep."

Eén op de vier ziekenhuizen kan sluiten, orakelde CM-voorzitter Luc Van Gorp vorige week. En De Specialist bloklettert op zijn website dat bijna de helft van de ziekenhuisbehandelingen thuis mogelijk zijn. Met verwijzing naar Nederlands onderzoek.

Hoeveel ziekenhuizen hebben we nodig? Hoeveel artsen hebben we nodig? En wat is de plaats en macht van artsen in ziekenhuizen? Het zijn terecht uitermate actuele debatten. In het belang van de patiënt en de kwaliteit van de zorg moeten we ze met een open vizier ten gronde aangaan. En vooral mogen we deze hervormingen niet verstikken in een besparingslogica.

Gaat het voor dokter Doorsnee niet te snel vraagt onze hoofdredacteur Geert Verrijken zich af in zijn reflectie over de toekomst na de eerstelijnsconferentie (AK 2484 - 24/2).

Op 11 november sloot de Boekenbeurs in Antwerpen. Wie wilde kon die dag nog zijn boekje (met als titel die van deze column) laten signeren door niemand minder dan professor Lieven Annemans, eerbaar gezondheidseconoom, intelligente mens en een vlot schrijver.

Het overlegmodel is zwaar ziek. Het lijdt ernstig onder de besparingen en er moet een ingrijpende behandeling worden ingesteld. Voor Bvas-voorzitter Marc Moens moet er een nieuwe pijler komen voor de ziekteverzekering, een 'tweede niveau van overleg'. "Maar dan moeten er partners zijn met wie je kunt onderhandelen", vervolgt hij. Kartel blijft gehecht aan het huidige stelsel van solidariteit. Maar men moet het wel over een andere boeg gooien.

Wie hoopte op een pleidooi voor meer artsen in de politiek moet ik teleurstellen. Wel een column over gematigdheid en bescheidenheid. Twee woorden die bij artsen zeker een belletje doen rinkelen.

CM-voorzitter Luc Van Gorp gooide vorige week een serieuze knuppel in het hoenderhok toen hij in de media de (te) hoge artseninkomens aan de kaak stelde. Om verschillende redenen gaf hij daarbij blijk van een sterk staaltje populisme.

Het debat over de lonen van artsen is erg complex, stelt Geert Messiaen. De secretaris-generaal van de Liberale Mutualiteiten vindt dat dergelijke discussie beter niet in de media wordt gevoerd. Ondertussen blijven er wel reacties verschijnen in de pers en werden zelfs al vragen gesteld in de Kamer.

Welke rol kunnen de wetenschappelijke verenigingen spelen bij de ontwikkeling van het Vlaamse kwaliteitsbeleid? De BVU neemt het voortouw om hierover een symposium te organiseren op 28 oktober. Geen betere locatie daarvoor dan het Vlaamse Parlement.

Roel Van Giel, ondervoorzitter van Domus Medica, reageert ook op discussie over artseninkomens die CM-kopman Luc Van Gorp vorige week in de media lanceerde. Sommige specialismen zijn jarenlang telkens weer langs de kassa mogen passeren.

"Moet een specialist echt 600.000 euro per jaar verdienen?" Met die vraag in Knack gooide CM-baas Luc Van Gorp de knuppel in het hoenderhok. Van Gorp zegt dat hij een brede maatschappelijke discussie wil over de inkomens in de zorg. Maar vraag is of, voor het publiek, niet heel wat discussies op een onoverzichtelijk hoopje worden gegooid.