...

Vorige vrijdag organiseerde het federaal Parlement een hoorzitting over een eventuele nieuwe staatshervorming. Namens het Nationaal Intermutualistisch College vertolkte CM-voorzitter Luc Van Gorp er het standpunt van de ziekenfondsen.Om te beginnen benadrukte hij dat we "niet dezelfde fout mogen maken als met de zesde staatshervorming." "Want uiteindelijk werd daarmee het omgekeerde bereikt van wat werd nagestreefd", aldus Van Gorp. Er was veel te weinig aandacht voor een toekomstvisie. Het gevolg is dat de staatshervorming nu nog steeds niet voltooid is."Er werd tientallen miljoenen in geïnvesteerd. Maar op het terrein was en is het nog steeds een huzarenstukje om de overheveling te bolwerken en tegelijkertijd de continuïteit van de zorg te garanderen. En in plaats van homogene bevoegdheidspakketten zien we vooral meer complexiteit", analyseerde Van Gorp de zesde staatshervorming in het Parlement.Voor de ziekenfondsen moet het uitgangspunt van elk beleid altijd "een goede levenskwaliteit voor alle mensen" zijn. Het impliceert een brede definitie van gezondheid en dus ook een breed gedragen visie op de gezondheidszorg van morgen. Het institutioneel kader moet die visie faciliteren en ondersteunen. "Een staatshervorming is slechts een middel, geen doel op zich", vindt het Intermutualistisch College. Een ideale bevoegdheidsverdeling bestaat niet, aldus de ziekenfondsen. "Maar hoe men de staat ook hervormt, het zal pas een meerwaarde betekenen als het een antwoord biedt op de verwachtingen en noden van de mensen. Bij gezondheidsproblemen wil elke Belg toegang hebben tot kwaliteitsvolle zorg. En mensen willen zelf de regie in handen houden en daarvoor de nodige vaardigheden aangereikt krijgen," zo luidt het.Voor een mogelijke zevende staatshervorming hebben de ziekenfondsen zelf enkele scenario's uitgewerkt. Ze spreken zich echter niet uit voor of tegen één of ander scenario want waarvoor men ook opteert, het vraagt altijd een grondige analyse en aftoetsing."Veel belangrijker dan het scenario is de toekomstvisie," stelt Van Gorp. En daartoe schuiven de ziekenfondsen de vijf in de inleiding beschreven uitgangspunten naar voren. Deze vijf stellingen moeten dus het ijkpunt van elke hervorming vormen.