...

Want de kracht van ons overlegmodel schuilt in een sterke vertegenwoordiging, zowel op de banken van de ziekenfondsen als op die van de artsen. Een oproep om deel te nemen aan artsenverkiezingen klinkt mogelijk verrassend vanuit de hoek van de ziekenfondsen, maar zelf vinden wij het niet meer dan logisch dat wij onze steun uitdrukken voor dit belangrijke evenement. We spenderen vele uren samen in tal van overlegorganen in de schoot van het Riziv. En ja, we verschillen soms van mening. Onze belangen lopen niet altijd gelijk. Maar uiteindelijk streven wij, artsen en ziekenfondsen, wel hetzelfde doel na. Net als jullie zullen we blijven strijden voor een betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor alle Belgen, in het bijzonder voor zij die het meest kwetsbaar zijn. In dat doel zullen we elkaar altijd vinden. Toegegeven, ook wij laten ons soms kritisch uit over het overlegmodel. Het is soms complexer dan we willen. Het gaat niet altijd snel genoeg. Soms springen we minder ver dan verhoopt. We blijven er ook van overtuigd dat een grondige hervorming zich opdringt - daar zijn we samen trouwens al volop mee bezig. Maar in al die soms geanimeerde debatten mogen we nooit vergeten hoe uniek ons model eigenlijk is. Als we vandaag in ons land nog altijd trots mogen zijn op onze gezondheidszorg, dan heeft dat heel veel te maken met het feit dat we zoveel decennia geleden beslisten om, artsen en ziekenfondsen, elk vanuit onze eigen rol onze verantwoordelijkheid op te nemen en met elkaar in dialoog te gaan. Die gezondheidszorg staat vandaag voor nooit geziene uitdagingen. Want waar we het al die decennia logisch vonden dat er een zorgverlener zou zijn wanneer we zorg nodig hadden, dan blijkt dat vandaag niet meer gegarandeerd. Het tekort aan artsen, dat de komende jaren alleen maar zal toenemen, vraagt nieuwe oplossingen. Daarbij moeten we bereid zijn om out of the box te denken. De eerste stappen worden daartoe ook gezet. Voorzichtig evolueren we naar een beleid dat gebaseerd is op gezondheidszorgdoelstellingen, waarbij we de klassieke silo's overstijgen. Een new deal voor de huisartsenpraktijk is in de maak, net als een hervorming van de ziekenhuisfinanciering. Voor de langere termijn werden huisartsenquota verhoogd. We gaan naar andere financieringsmodellen en andere organisatiemodellen in de eerste lijn. Het overleg daarover mag niet enkel ad hoc zijn, maar structureel vanuit ons overlegmodel. Maar er zal nog veel meer nodig zijn. Onze gezondheidszorg staat voor grote hervormingen die we alleen samen kunnen realiseren via een dynamisch overlegmodel. Een sterke en representatieve vertegenwoordiging is daarbij een belangrijke succesfactor, met een gezonde mix tussen jong en ervaren, vrouw en man, met kennis van de actuele realiteit van het terrein en met een duurzame gezondheidszorg als gezamenlijk streefdoel. Ook dat is de inzet van de artsenverkiezingen, net zoals bij de mutualistische verkiezingen die wij om de zes jaar organiseren. Het is de beste garantie om de toekomst van ons model te vrijwaren en zelf, artsen en ziekenfondsen, de handen aan het stuur te kunnen houden. Vanuit onze ervaring op het terrein en ten dienste van de gezondheid van alle Belgen. Daarom, beste artsen, laat de komende weken massaal jullie stem horen. Wij luisteren graag en gaan samen met jullie op zoek naar oplossingen om onze gezondheidszorg te wapenen voor de toekomst. • Luc Van Gorp, CM • Paul Callewaert, Solidaris • Xavier Brenez, Onafhankelijke Ziekenfondsen • Bart Dewael, Liberale Mutualiteiten • Philippe Mayné, Neutrale Ziekenfondsen