...

Gedurende 29 jaar bekleedde Jean Hallet topfuncties bij het Christelijke ziekenfonds. Hij werd opgevolgd door Marc Justaert die enkele jaren geleden op zijn beurt de fakkel doorgaf aan de huidige voorzitter Luc Van Gorp.Blijkens een persmededeling van de CM was Hallet in de jaren zestig van de 20ste eeuw "een van de hoofdrolspelers in de onderhandelingen na de artsenstaking tegen de hervorming Leburton." Hij werkte ook de eerste akkoorden tussen artsen en ziekenfondsen uit en lag mee aan de basis van de huidige ziekte- en invaliditeitsverzekering. Naast zijn activiteiten bij de CM zetelde Jean Hallet onder meer ook in de raden van beheer van UCL en van de RTBf. Hij werd 92 jaar.