...

De CM analyseerde de facturen van 1,4 miljoen ziekenhuisopnames van haar leden. Er blijkt onder meer uit dat in het chirurgisch dagziekenhuis de patiënt 115 euro uit eigen zak betaalt op een twee- of meerpersoonskamer. Dezelfde ingreep op een eenpersoonskamer kost tot 813 euro. Van die 813 euro gaat er 639 euro naar ereloonsupplementen, een stijging met 10% ten opzichte van een jaar geleden. Voor een klassieke opname met minstens één overnachting stijgen de ereloonsupplementen met 2%. De CM merkt hierbij op dat de gemiddelde opnameduur nochtans gedaald is. Gemiddeld kost een klassieke opname in een eenpersoonskamer nu 1.496 euro tegenover 277 euro in een twee- of meerpersoonskamer. De CM vindt die grote verschillen niet te verantwoorden en stelt dat de meeste mensen sowieso een eenpersoonskamer verkiezen. "Dat moet de norm worden," stelt CM-voorzitter Luc Van Gorp, "maar dat is enkel mogelijk als op termijn de ereloonsupplementen worden weggewerkt."In afwachting daarvan vindt de CM dat alle patiënten voor hun opname een kostenraming moeten krijgen. Tegelijk zou er een verbod moeten komen op ereloonsupplementen op technische prestaties. De CM is ook bezorgd over het op til zijnde financieringsmodel met laagvariabele zorg. "Op zich," legt CM-voorzitter Luc Van Gorp uit, "zijn we hiervan voorstander. Maar de ereloonsupplementen blijven buiten schot. Als artsen en ziekenhuizen financieel nadeel ondervinden van de nieuwe methode dan riskeren we dat de ereloonsupplementen grondig ontsporen. De CM vraagt dan ook dat het nieuwe model gepaard gaat met een 'standstill' voor de ereloonsupplementen." Bovendien vindt Van Gorp dat ziekenhuizen en artsen open kaart moeten spelen over de verdeling van de ereloonsupplementen. "Vandaag hebben we geen zicht op de verhouding waarin dat gebeurt.Zonder transparantie kunnen we niet tot oplossingen komen. Onze positie is alvast duidelijk. Op termijn moeten de ereloonsupplementen weggewerkt worden", besluit de CM-voorzitter.