...

Een beetje merkwaardig dat het ziekenfonds van voorzitter Luc Van Gorp vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen uitpakt met een memorandum -gepubliceerd in CM-Informatie van september 2018- dat zich richt op 2019. Die wat vreemde timing verklaart het ziekenfonds echter door te verwijzen naar het programma voor duurzame ontwikkeling tot 2030 dat alle staats- en regeringsleiders wereldwijd goedkeurden. Dat gebeurde drie jaar geleden, op 25 september 2015.Het programma bestaat uit 17 doelstellingen en in de derde doelstelling staat onder meer 'verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden'. De CM herinnert eraan dat dit programma tot 2030 ook voor België het kompas vormt voor de federale en regionale regeringen. In haar eisenpakket pleit de landsbond onder meer voor een beter georganiseerd zorgaanbod met een meer transversale aanpak rond het bevorderen van gezondheid en welzijn. Tevens zijn er op ieder beleidsniveau globale gezondheidsdoelstellingen nodig. En het ziekenfonds vraagt dat de overheid haar basisopdrachten als sociaal verzekeraar, sociale beweging en sociaal ondernemer erkent en daartoe het nodige reglementaire kader schept. "Uiterst belangrijk" voor de CM is dat de verdere uitbouw van het zorg- en welzijnsbeleid gebeurt in voortdurend overleg met de middenveldorganisaties. Waarbij men de voorkeur geeft aan het Rijnlands model. Dat laatste impliceert ook dat het gebruik van gemeenschapsmiddelen "niet mag leiden tot overdreven erelonen, monsterprijzen voor geneesmiddelen en medische materialen, vermarkting enz. (...) Een winstmodel dat onvermijdelijk leidt tot een zorg met twee snelheden is onaanvaardbaar." Tot slot hekelt het ziekenfonds de versnippering en complexiteit in de (gezondheids)zorg als gevolg van de zesde staatshervorming. Om daaraan te remediëren bepleit de CM de oprichting van een "permanent adviserend en beleidsoriënterend orgaan waarin alle federale en regionale stakeholders zetelen".