Alles over FOD Volksgezondheid

Op 25 juli ging de testfase ProGezondheid van start. De nieuwe portaal moet volgend jaar het huidige MyRiziv opvolgen - en is meteen bedoeld voor een ruimer gebruik.

In heel wat landen neemt de ambulante activiteit fors toe, behalve in België. Moeten ziekenhuizen de trend zetten naar meer ambulantisering? Antares Consulting brengt het debat op gang met een rapport over de ontwikkeling van het dagziekenhuis.

"De situatie van de Belgische ziekenhuizen op het gebied van cyberveiligheid is kritiek. Zonder toereikende financiering zal ons zorgsysteem overgeleverd blijven aan hackers, met alle gevolgen vandien."

De zogenaamde Kwaliteitswet (die al van 2019 dateert) trad tot nu nog maar voor een deel in werking. Op 1 juli eerstkomende treden de overige bepalingen van die wet in werking. Wat moet u daarvan precies weten?

Hoewel het aantal actieve huisartsen in de zorg tussen 2016 en 2036 met bijna een vijfde zal toenemen, zal de capaciteit van deze groep om de zorgvraag op te vangen in dezelfde periode met meer dan een vijfde dalen. Dat voorspellen de 'alternatieve' projecties van de Planningcommissie.

"De dalende trend van covid-19 en griep blijft aanhouden", stelt professor Steven Van Gucht van Sciensano. Het gemiddeld aantal ziekenhuisopnamen wegens covid is onder de symbolische grens van 150 per dag gedoken." De FOD Volksgezondheid meldt dat de rekrutering loopt voor twee long-covidstudies door KCE trials.

Een registratie als donor voor organen en/of lichaamsmateriaal kan nu met enkele muisklikken. De FOD Volksgezondheid en het FAGG lanceren een nieuwe informatiecampagne, Beldonor.

Na de paasvakantie lijkt het aantal covidbesmettingen opnieuw wat toe te nemen. Maar experts onderstrepen toch vooral dalende trends.

Welke specifieke noden hebben huisartsen bij de opvang van slachtoffers van seksueel en intrafamiliaal geweld? Hoe vangen ze hen op? Het International Centre for Reproductive Health (UGent) doet hier onderzoek naar en vraagt uw medewerking bij het invullen van een enquête: https://icrh.qualtrics.com/jfe/form/SV_8wSDUC0eLROrPVk)

Vooral tijdens de eerste covidgolf werd in de zorg heel wat achterstand opgelopen. Dankzij de inspanningen van het zorgpersoneel is in veel sectoren de achterstand grotendeels ingelopen. Tijdens het symposium voor de uitreiking van de 'Prijs Specialist van het Jaar' werd een balans opgemaakt van twee jaar crisis.

"De pandemie ging over ademhalingsproblemen. Dat wisten we. Ons voorbereiden op een grote instroom van Oekraïense vluchtelingen is moeilijker. De beelden zijn verschrikkelijk maar de aard van de aandoeningen is onbekend."

"Het artsenberoep is geen roeping maar de overtuiging is wel al twee jaar zeer groot. Tijdens de pandemie deden we wat moest. Voor Oekraïne is die motivatie er opnieuw. Dat verdient veel respect."

Blikvanger Gezondheidszorg - Covid-19 geeft een overzicht van de structuren die het eerste anderhalf jaar van de covidcrisis in het leven werden geroepen, en de middelen die door de FOD Volksgezondheid, samen met het Riziv, ter beschikking werden gesteld. Een greep uit de statistieken.

In 2022 wordt voor kwaliteit en patiëntenveiligheid in totaal 6,4 miljoen euro over de Belgische ziekenhuizen verdeeld. Voorlopig zit er weinig vernieuwing in het programma, al belooft de federaal minister van Volksgezondheid beterschap.

Hoe vaak leest u de eID in van uw patiënt? Rekent uw software geen onterechte prestaties aan? De CAFC - de antifraudecommissie van het Riziv - zette vorige week zijn nieuwe actieplan online.

Wie slaagt voor het ingangsexamen geneeskunde krijgt van de FOD Volksgezondheid een genummerd en gepersonaliseerd contingenteringsattest. Enkel wie dat heeft, mag zes jaar later (na de opleiding tot basisarts) verder gaan in de huisartsen- of specialistenopleiding.

In een recent arrest oordeelde het Europees Hof van Justitie dat de vrijstelling van btw voor medische verzorging niet zonder meer mag worden voorbehouden aan de beoefenaars van een gereglementeerd medisch of paramedisch beroep. Wat betekent dit concreet, en wat zijn de gevolgen?

Uw menig telt!

Hoe blijft u up-to-date van de actualiteit in de gezondheidszorg? Hoe makkelijk of moeilijk vindt u het om de jaarlijkse accrediteringspunten te behalen? Wat is uw toonaangevende medische informatiebron? Heeft u een abonnement op Artsenkrant? Help ons deze prangende vrAAAgen te beantwoorden en u zo in de toekomst steeds op de door u gewenste manier en met de juiste activiteiten te kunnen blijven informeren.

Help ons deze prangende vrAAAgen te beantwoorden!