Alles over FOD Volksgezondheid

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke reageert onmiddelllijk op de publicatie van het KCE-rapport over de behandeling van borstkanker: "We gaan meteen tot actie over door de terugbetaling voor de behandeling van borstkanker buiten de erkende borstklinieken stop te zetten."

Moet de praktijkassistent voor de huisarts iemand zijn die naast het onthaal en de administratieve taken ook routinematige interventies kan uitvoeren? De Federale Raad voor de Paramedische Beroepen heeft heel wat vragen bij deze omschrijving.

De federale eenheid audit ziekenhuizen, van de FOD Volksgezondheid en het Riziv, maakte een update van het 'Overzichtsrapport covid-19'. Dat probeert de opgebouwde zorgachterstand in kaart te brengen.

Dirk Ramaekers blijft zeker tot 31 juli van dit jaar voorzitter van de FOD Volksgezondheid. De ministerraad verlengde zijn mandaat met zes maanden.

Eén incident met 'vermijdbare schade' leidt tot een gemiddelde meerkost van 5.600 euro. De geschatte totale meerkost bedraagt minstens 1% van het ziekenhuisbudget - het Budget Financiële Middelen bedroeg 6,312 miljard in 2021. De gemelde incidenten zijn het topje van de ijsberg en dus ligt de reële kost een stuk hoger.

De federale overheid gaat 45 miljoen chirurgische maskers aankopen voor haar strategische voorraad. De ministerraad keurde vrijdag aanbevelingen goed van de PFSS, die ook de aankoop van een strategische voorraad van een aantal geneesmiddelen betroffen.

Thibaut Duvillier, adjunct adminstrateur generaal van het eHealth-platform, maakt de balans op van vorige 'roadmaps' en van de roadmap 2022-2024. Federale projecten worden voortgezet volgens een holistische aanpak met respect voor de specificiteit van de gemeenschappen en de privacy van de patiënten. Ze moeten ook gebruiksvriendelijk zijn en praktisch voor de zorgverleners.

In 2019 waren psychotische aandoeningen (25%) en schizofrenie (bijna 20%) de hoofddiagnoses bij collocatie en verderzetting van een gedwongen verblijf. Bij vrijwillige opname in de psychiatrie ligt dat anders. Dan gaat het in de eerste plaats over depressieve stoornissen (20%) en alcoholgerelateerde problemen.

Het is de week van de patiënt, van 17 tot 21 oktober. De FOD Volksgezondheid maakt van de gelegenheid gebruik om campagne te voeren voor het - elektronisch - delen van gezondheidsgegevens.

Het Riziv en de FOD Volksgezondheid werken aan een nieuw portaal, ProGezondheid, dat de administratie voor zorgverstrekkers moet vereenvoudigen. Het heet dat ze zo meer tijd overhouden voor kwaliteitszorg. Op termijn vervangt dit portaal MyRiziv. Om ProGezondheid uit te testen zoekt het Riziv 500 zorgverleners.

Op 25 juli ging de testfase ProGezondheid van start. De nieuwe portaal moet volgend jaar het huidige MyRiziv opvolgen - en is meteen bedoeld voor een ruimer gebruik.

In heel wat landen neemt de ambulante activiteit fors toe, behalve in België. Moeten ziekenhuizen de trend zetten naar meer ambulantisering? Antares Consulting brengt het debat op gang met een rapport over de ontwikkeling van het dagziekenhuis.

"De situatie van de Belgische ziekenhuizen op het gebied van cyberveiligheid is kritiek. Zonder toereikende financiering zal ons zorgsysteem overgeleverd blijven aan hackers, met alle gevolgen vandien."