Alles over FOD Volksgezondheid

De federale overheid gaat 45 miljoen chirurgische maskers aankopen voor haar strategische voorraad. De ministerraad keurde vrijdag aanbevelingen goed van de PFSS, die ook de aankoop van een strategische voorraad van een aantal geneesmiddelen betroffen.

Thibaut Duvillier, adjunct adminstrateur generaal van het eHealth-platform, maakt de balans op van vorige 'roadmaps' en van de roadmap 2022-2024. Federale projecten worden voortgezet volgens een holistische aanpak met respect voor de specificiteit van de gemeenschappen en de privacy van de patiënten. Ze moeten ook gebruiksvriendelijk zijn en praktisch voor de zorgverleners.

In 2019 waren psychotische aandoeningen (25%) en schizofrenie (bijna 20%) de hoofddiagnoses bij collocatie en verderzetting van een gedwongen verblijf. Bij vrijwillige opname in de psychiatrie ligt dat anders. Dan gaat het in de eerste plaats over depressieve stoornissen (20%) en alcoholgerelateerde problemen.

Het is de week van de patiënt, van 17 tot 21 oktober. De FOD Volksgezondheid maakt van de gelegenheid gebruik om campagne te voeren voor het - elektronisch - delen van gezondheidsgegevens.

Het Riziv en de FOD Volksgezondheid werken aan een nieuw portaal, ProGezondheid, dat de administratie voor zorgverstrekkers moet vereenvoudigen. Het heet dat ze zo meer tijd overhouden voor kwaliteitszorg. Op termijn vervangt dit portaal MyRiziv. Om ProGezondheid uit te testen zoekt het Riziv 500 zorgverleners.

Op 25 juli ging de testfase ProGezondheid van start. De nieuwe portaal moet volgend jaar het huidige MyRiziv opvolgen - en is meteen bedoeld voor een ruimer gebruik.

In heel wat landen neemt de ambulante activiteit fors toe, behalve in België. Moeten ziekenhuizen de trend zetten naar meer ambulantisering? Antares Consulting brengt het debat op gang met een rapport over de ontwikkeling van het dagziekenhuis.

"De situatie van de Belgische ziekenhuizen op het gebied van cyberveiligheid is kritiek. Zonder toereikende financiering zal ons zorgsysteem overgeleverd blijven aan hackers, met alle gevolgen vandien."

De zogenaamde Kwaliteitswet (die al van 2019 dateert) trad tot nu nog maar voor een deel in werking. Op 1 juli eerstkomende treden de overige bepalingen van die wet in werking. Wat moet u daarvan precies weten?

Hoewel het aantal actieve huisartsen in de zorg tussen 2016 en 2036 met bijna een vijfde zal toenemen, zal de capaciteit van deze groep om de zorgvraag op te vangen in dezelfde periode met meer dan een vijfde dalen. Dat voorspellen de 'alternatieve' projecties van de Planningcommissie.

"De dalende trend van covid-19 en griep blijft aanhouden", stelt professor Steven Van Gucht van Sciensano. Het gemiddeld aantal ziekenhuisopnamen wegens covid is onder de symbolische grens van 150 per dag gedoken." De FOD Volksgezondheid meldt dat de rekrutering loopt voor twee long-covidstudies door KCE trials.

Een registratie als donor voor organen en/of lichaamsmateriaal kan nu met enkele muisklikken. De FOD Volksgezondheid en het FAGG lanceren een nieuwe informatiecampagne, Beldonor.

Na de paasvakantie lijkt het aantal covidbesmettingen opnieuw wat toe te nemen. Maar experts onderstrepen toch vooral dalende trends.

Welke specifieke noden hebben huisartsen bij de opvang van slachtoffers van seksueel en intrafamiliaal geweld? Hoe vangen ze hen op? Het International Centre for Reproductive Health (UGent) doet hier onderzoek naar en vraagt uw medewerking bij het invullen van een enquête: https://icrh.qualtrics.com/jfe/form/SV_8wSDUC0eLROrPVk)

Vooral tijdens de eerste covidgolf werd in de zorg heel wat achterstand opgelopen. Dankzij de inspanningen van het zorgpersoneel is in veel sectoren de achterstand grotendeels ingelopen. Tijdens het symposium voor de uitreiking van de 'Prijs Specialist van het Jaar' werd een balans opgemaakt van twee jaar crisis.