...

De FOD Volksgezondheid ontwikkelde Operatie Alert in samenwerking met UZ Gent, UGent en GAMS en onder leiding van Prof. dr. Ines Keygnaert. Het ondersteuningsprogramma voor zorgverleners en ondersteunend personeel in Belgische ziekenhuizen leert hen mogelijke signalen van seksueel geweld, intrafamiliaal geweld en vrouwelijke genitale verminking te herkennen. Het reikt ook tools aan om het gesprek aan te gaan, de juiste zorg te bieden, inclusief weten naar waar te verwijzen voor gespecialiseerde zorg, en een globaal slachtoffergericht interdisciplinair zorgtraject op te zetten.Gratis opleidingenOperatie Alert omvat een brede waaier aan gratis opleidingen en tools. Er zijn zowel basismodules als verdiepende modules. Voor ondersteunend personeel is er een kort leerpad op maat. De eerste e-learnings zijn basisopleidingen binnen het thema geweld.Deze zijn te vinden op de website van Operatie Alert en behandelen vijf grote thema's: wat zijn verschillende vormen geweld en wat zijn de gevolgen; hoe communiceer je bij en over geweld; zelfzorg; wat houdt holistische en traumasensitieve zorg na geweld in; en diversiteitssensitieve zorg voor specifieke kwetsbare groepen. Seksueel en intrafamiliaal geweld is ook in België een veel voorkomend probleem: 4 op de 5 vrouwen en 1 op de 2 mannen heeft al een vorm van seksueel geweld meegemaakt. Tijdens COVID kwam in 1 op de 4 gezinnen intrafamiliaal geweld voor. Seksueel en intrafamiliaal geweld staat los van leeftijd, gender, seksuele oriëntatie, achtergrond en opleidingsniveau en kan een zeer grote impact hebben op de slachtoffers en hun omgeving.