...

In concreto gaat het om vier soorten voedingsmiddelen: voedingssupplementen; voedingsmiddelen voor specifieke groepen (bijvoorbeeld babyvoeding); voedingsmiddelen verrijkt met vitaminen of mineralen (bijvoorbeeld energiedrankjes en ontbijtgranen) en 'nieuwe voedingsmiddelen' (bijvoorbeeld chiazaden en insecten). Consumenten kopen dit soort producten vaak aan via het internet, stelt de FOD.Bijwerkingen meldenVia een speciaal formulier kunnen bijwerkingen als gevolg van de consumptie van deze voedingsmiddelen gemeld worden. Het kan daarbij gaan om bijvoorbeeld huiduitslag, darmkrampen, gewichtsverlies, hypertensie, hepatitis, koorts, hoofdpijn, veranderende bloedwaarden, nierfalen, gastro-oesofageale reflux, constipatie, ...Ook bijwerkingen als gevolg van een verkeerd gebruik van het product kunnen worden gemeld.Niet alleen de consument zelf maar ook artsen, diëtisten, verpleegkundigen, kinesitherapeuten en andere gezondheidsbeoefenaars kunnen bijwerkingen melden. Handelaars zijn wettelijk verplicht om vastgestelde bijwerkingen te melden.Risico's opvolgenDe FOD Volksgezondheid zal alle meldingen onderzoeken. Voldoende gedocumenteerde meldingen worden voorgelegd aan een gespecialiseerde medische expert en de Commissie van Nutrivigilantie die bestaat uit experten, artsen en gezondheidsbeoefenaars. Op basis van hun bevindingen volgt er dan eventueel een veiligheidsstudie voor een specifiek ingrediënt, of worden maatregelen voor een product of een ingrediënt genomen.Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke steunt het initiatief: ''We stellen een enorme toename vast van allerhande voedingssupplementen en verrijkte voedingsmiddelen. We moeten de consument kunnen garanderen dat deze producten geen risico's met zich meebrengen."