...

Slapeloosheid is een belangrijk gezondheidsprobleem met negatieve invloed op de levenskwaliteit. Uit de Gezondheidsenquête van Sciensano uit 2018 blijkt dat 12% van de volwassen Belgen een slaap- of kalmeermiddel gebruikte in de twee weken voorafgaand aan de enquête. Ten opzichte van 2008 (14%) is dat een daling, op de resultaten van de bevraging van 2023 is het nog wachten. Niettemin zijn slaappillen niet zonder risico. Het doel van aanbevelingen (1, 2) voor (huis)artsen en andere zorgverstrekkers is om het gebruik van slaapmiddelen in te perken en te focussen op een gedragsmatige aanpak van slaapproblemen en slapeloosheid.Zo coördineert de VVKP met de steun van Evikey een project over de aanpak van slaapklachten en de stapsgewijze afbouw van slaap- en kalmeermiddelen. Het wordt gefinancierd door de FOD Volksgezondheid. Tot de opdracht van het project behoren patiëntenvoorlichting, maar ook vaardigheidstrainingen voor huisartsen, apothekers, kinesitherapeuten, thuisverpleegkundigen... Concreet bestaat het opleidingstraject uit een:Aanmelden voor de fysieke vaardigheidstraining is nu mogelijk. Die gaat door op 9 en 16 maart in Duffel. Het gehele opleidingstraject is gratis maar inschrijven is vereist. Accreditatie wordt aangevraagd voor het volledige traject.