...

Het K.B. van 6 februari 2024 dat de bedragen en betalingsmodaliteiten regelt, verscheen op 20 februari in Het Belgisch Staatsblad. De nieuwe modaliteiten zijn ook te vinden op de website van het Riziv. De stagemeestervergoeding is bedoeld voor artsen die erkend zijn als stagemeester voor een titel van niveau 2 en/of niveau 3, en die een of meerdere stages begeleiden als stagemeester of coördinerend stagemeester. De stagedoende arts(en) moeten bovendien een goedgekeurd stageplan en een diploma afgeleverd door een Belgische universiteit of een universiteit van een andere lidstaat van de EU, van de EER of van een gelijkgestelde staat hebben. De gegevens die dit alles aantonen, worden door de FOD Volksgezondheid en de regionale overheden aan het Riziv bezorgd.Wanneer aanvragen?Voor stages in 2022 verwacht het Riziv deze gegevens nog in de tweede helft van februari 2024. Op basis van deze gegevens berekent het Riziv het vergoedingsbedrag waarop een stagemeester recht heeft. Artsen kunnen deze beslissing vanaf 4 maart 2024 online raadplegen (en indien nodig betwisten) in de module Stagemeestervergoeding van ProGezondheid. Als er geen automatische berekening werd gemaakt, kan de stagemeester manueel een aanvraag indienen t.e.m. 31 juli 2024.Voor stages vanaf 2023 verwacht het Riziv de gegevens voor 15 mei van het daaropvolgende jaar, dus 15 mei 2024 voor stages in 2023. Op basis van deze gegevens berekent het Riziv vergoedingsbedrag. Artsen kunnen deze automatische berekening begin juni raadplegen (en indien nodig betwisten). Een manuele aanvraag voor het jaar 2023 kan tussen 1 juni en 30 september 2024 ingediend worden.Welke bedragen?De vergoeding voor premiejaar 2022 bedraagt € 598,85 per volledige kalendermaand en per begeleide arts-specialist. Voor premiejaar 2023 werd dit bedrag vastgelegd op € 647,60. Dat maandelijks bedrag kan proportioneel verminderd worden, rekening houdend met de reële, in het stageplan genoteerde activiteitsgraad (voor wetenschappelijke stages betekent dat een vermindering met 50%).Het is belangrijk om op te geven op welk rekeningnummer de vergoeding gestort mag worden.Alle details over de procedure vindt u op de website van het Riziv.