...

De administratie noteerde drie jaar geleden 11.503 verblijven in psychiatrische ziekenhuizen (PZ) en in psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen (PAAZ). De verdeling tussen PZ en PAAZ is nagenoeg fiftyfifty met respectievelijk 48 en 52% verblijven. 53.641 verblijven hadden betrekking op vrouwelijke patiënten (52%) en 53.641 waren mannen (48%). Net als in 2020 verbleven er in 2021 meer mannen dan vrouwen in psychiatrische ziekenhuizen -27.495 tegenover 25.559. In de psychiatrische afdelingen van de algemene ziekenhuizen is de trend tegenovergesteld -26.146 mannen tegenover 32.303 vrouwen.Bij de jongste leeftijdsgroep, de 0- tot 9-jarigen, gaat het in meerderheid over jongens, bij de 15-19-jarigen primeren de meisjes. Die leeftijdsgroep is in het algemeen bij de verblijven trouwens het meeste vertegenwoordigd. Bij mannelijke patiënten is de groep tussen 40 en 44 jaar het talrijkst.16% waren partiële verblijven waarbij de patiënt dus enkel overdag of 's nachts in de instelling verblijft. Opmerkelijk is de enorme stijging (met 66,86%) tussen 2012 en 2021 van het aantal partiële verblijven. In diezelfde periode nam het aantal ligdagen met 14,46% toe.Het rapport schrijft dit toe aan de implementatie van de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg in 2012. Eén van de doelstellingen was de 'vermaatschappelijking' van de zorg. De patiënt verblijft dus zoveel als mogelijk in zijn vertrouwde leefomgeving. Daarin spelen partiële verblijven een belangrijke rol. Sinds de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg steeg het aantal voltijdse verblijven met 7,23% terwijl het aantal ligdagen met 11,1% daalde. Overigens belandde in 2021 1% van de Belgen in een PZ of een PAAZ. Brussel spant de kroon vergeleken met Vlaanderen en Wallonië. Het volledige rapport vindt u hier.