Alles over Europese Unie

Vanaf 1 januari 2024 is België voorzitter van de Europese Unie. Wat gezondheidszorg betreft mikt ons land op een 'Europe that cares, prepares and protect'. Dat zei minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) op 30 november op het symposium naar aanleiding van het 20-jarige bestaan van het KCE.

De covid-19-pandemie, maar ook hiv en Creutzfeldt-Jakob leidden tot een inflatie aan medische verbruiksgoederen. Op goed twintig jaar tijd steeg dit in de Europese Unie met 45%. De FOD Volksgezondheid probeert alvast tot een beter, circulair gebruik van medische materialen te komen.

Volgens het Europees Hof van Justitie is het in strijd met het Europees recht om een universitair ziekenhuis gelijk te stellen met een farmaceutisch bedrijf. Een UZ heeft immers een heldere drievoudige taak, is onderworpen aan strikte ethische normen en is niet betrokken bij het in de handel brengen van geneesmiddelen.

De focus van het congres van de European Respiratory Society (ERS) dat van 9 tot 13 september in Milaan plaatsvond, lag dit jaar op luchtvervuiling, klimaatverandering en duurzame ontwikkelingen.

In juli jongstleden hebben de douane en het FAGG 1,5 ton illegale geneesmiddelen in beslag genomen in Brucargo, de vrachtafdeling van Brussels Airport. Het gaat om een van de grootste inbeslagnames in de Europese Unie van de afgelopen jaren.

Op een beperkte uitzondering na bestaan er in België geen wettelijke bepalingen in verband met de kennis van en/of het gebruik van het Nederlands (of één van de andere landstalen) door een arts in de relatie met een patiënt. Met andere woorden: het taalgebruik door artsen kan niet worden geregeld.

Als er zoveel verpleegkundigen zijn in ons land en zij ook goed betaald worden, waar komt de personeelscrisis in de zorg dan vandaan, vraagt Voka Health Community zich af in een recente nota. Volgens het kennis- en netwerkplatform zijn Belgische verpleegkundigen slechts beperkt met zorg bezig en is het aantal ziekenhuisopnames in ons land te hoog.

De vrees bestaat dat er in mei 2024 een tekort aan medische hulpmiddelen zal ontstaan als de EU-verordening 2017/45 in voege treedt. De Europese Unie werkt momenteel aan een wijziging van de overgangsregelingen.

In de Europese Unie kwamen de afgelopen tien jaar meer dan 11.000 kinderen en jongeren om bij verkeersongevallen. De verkeersveiligheid van kinderen en jongeren is wel sneller verbeterd dan die van de rest van de bevolking.

De federale overheid ontwikkelt een nieuw profiel voor de HBO5-verpleegkundigen. Daarmee wil ze tegemoetkomen aan de EU-bekommernissen over de verpleegkundige opleidingen in ons land. In de WUG komen twee nieuwe beroepstitels: basisverpleegkundige en klinisch verpleegkundig onderzoeker.

De overheid bindt al enkele jaren de strijd aan tegen cybercriminaliteit. In 2021 lagen de prioriteiten bij de uitwerking van een 'toolbox', Incident Response Planning, betere samenwerking met het Centrum voor Cybersecurity en het aftasten van de mogelijkheden inzake 'ethical hacking' en 'penetration testing'.

Elk jaar duiken er weer veranderingen en vernieuwingen op in onze belastingaangifte die we traditioneel in juni moeten invullen. We zetten beknopt de belangrijkste nieuwigheden op een rijtje. Het gaat om een zestal veranderingen ten opzichte van 2021.

De beroepsvereniging van anesthesisten is voorstander van een 'breed parlementair debat en passende wetgeving' om de instroom van artsen van buiten de Europese Economische Ruimte in te dijken. Momenteel worden zij "positief gediscrimineerd vergeleken met de Belgische kandidaten die aan een quotum onderworpen zijn."

"De pandemie ging over ademhalingsproblemen. Dat wisten we. Ons voorbereiden op een grote instroom van Oekraïense vluchtelingen is moeilijker. De beelden zijn verschrikkelijk maar de aard van de aandoeningen is onbekend."

BoneView, een nieuw systeem van artificiële intelligentie dat spoedartsen en radiologen wil helpen bij het diagnosticeren van een botfractuur, heeft zijn efficiëntie al bewezen. Onlangs is een wetenschappelijke studie gepubliceerd met overtuigende resultaten.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info