Alles over Europese Unie

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten blikt tevreden terug op het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie en lijst op wat het de afgelopen zes maanden realiseerde. Het FAGG in het kader van het Belgische voorzitterschap meer dan twintig evenementen en vergaderingen om de samenwerking en de dialoog tussen de lidstaten en met de Europese instellingen te bevorderen.

Tijdens het 33ste Forum van Nationale Ethische Comités, dat onlangs plaatsvond in Brussel, publiceerden de aanwezige Ethische comités een verklaring waarin ze oproepen om in elk land een onafhankelijk bio-ethisch comité op te richten.

De ESG-criteria, die staan voor Environment, Social en Governance, groeiden de voorbije jaren uit tot een must in de beleggerswereld: meer dan een trend, bijna een verplichting. Aandelen van petroleummaatschappijen werden als paria's behandeld! Maar sinds 2022 is dat veranderd...

Infectieziekten stoppen niet aan de landsgrenzen maar kunnen snel uitgroeien tot een wereldwijde pandemie. Ze succesvol bestrijden vereist internationale samenwerking. De WGO en de EU bieden een geschikt kader door reglementering en hun coördinerende en ondersteunende rol.

Het Europees Parlement en de Europese Commissie hebben een voorlopig akkoord bereikt over de uitwisseling van gezondheidsgegevens op EU-niveau. Daardoor worden gezondheidsprofessionals, patiënten en onderzoekers niet meer belemmerd door nationale grenzen.

In december vierde de European Psychiatric Association zijn 40ste verjaardag, onder het voorzitterschap van Geert Dom. De blik was daarbij op de komende Europese verkiezingen gericht.

Vanaf 1 januari 2024 is België voorzitter van de Europese Unie. Wat gezondheidszorg betreft mikt ons land op een 'Europe that cares, prepares and protect'. Dat zei minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) op 30 november op het symposium naar aanleiding van het 20-jarige bestaan van het KCE.

De covid-19-pandemie, maar ook hiv en Creutzfeldt-Jakob leidden tot een inflatie aan medische verbruiksgoederen. Op goed twintig jaar tijd steeg dit in de Europese Unie met 45%. De FOD Volksgezondheid probeert alvast tot een beter, circulair gebruik van medische materialen te komen.

Volgens het Europees Hof van Justitie is het in strijd met het Europees recht om een universitair ziekenhuis gelijk te stellen met een farmaceutisch bedrijf. Een UZ heeft immers een heldere drievoudige taak, is onderworpen aan strikte ethische normen en is niet betrokken bij het in de handel brengen van geneesmiddelen.

De focus van het congres van de European Respiratory Society (ERS) dat van 9 tot 13 september in Milaan plaatsvond, lag dit jaar op luchtvervuiling, klimaatverandering en duurzame ontwikkelingen.

In juli jongstleden hebben de douane en het FAGG 1,5 ton illegale geneesmiddelen in beslag genomen in Brucargo, de vrachtafdeling van Brussels Airport. Het gaat om een van de grootste inbeslagnames in de Europese Unie van de afgelopen jaren.

Op een beperkte uitzondering na bestaan er in België geen wettelijke bepalingen in verband met de kennis van en/of het gebruik van het Nederlands (of één van de andere landstalen) door een arts in de relatie met een patiënt. Met andere woorden: het taalgebruik door artsen kan niet worden geregeld.

Als er zoveel verpleegkundigen zijn in ons land en zij ook goed betaald worden, waar komt de personeelscrisis in de zorg dan vandaan, vraagt Voka Health Community zich af in een recente nota. Volgens het kennis- en netwerkplatform zijn Belgische verpleegkundigen slechts beperkt met zorg bezig en is het aantal ziekenhuisopnames in ons land te hoog.

Congress Report: ATS 2024

De American Thoracic Society, die in 1905 is opgericht om tuberculose te bestrijden, streeft ernaar het onderzoek te promoten en de behandeling van (vooral) longziektes, hartziektes en slaapproblemen te verbeteren. Het internationale congres (ATS Conference 2024) heeft dit jaar plaatsgevonden in San Diego van 17 tot 22 mei.

Lees alle artikels

Scabiës, beter bekend als schurft, zit in de lift. Wat moet je doen als je denkt dat je een geval tegenkomt in je praktijk? En wat valt er precies onder het begrip 'meldingsplicht'?

Clinical Update

In the picture

Met het nascholingsprogramma AK Academy kunnen artsen hun kennis aanscherpen voor de praktijk van alledag.

Ontdek alle dossiers

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info