...

De 'Europese Ruimte voor Gezondheidsgegevens' (EHDS) stond hoog op de agenda van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. De onderhandelingen werden voorgezeten door Belgisch minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.De EHDS moet de beschikbaarheid en uitwisseling van gezondheidsgegevens verbeteren. Als nationale databanken met gezondheidsgegevens dezelfde taal spreken (de zogenaamde 'interoperabiliteit'), kunnen bijvoorbeeld Belgische toeristen eenvoudig geneesmiddelen op voorschrift ophalen bij een Spaanse apotheek. Artsen kunnen ook gezondheidsinformatie van patiënten raadplegen die in een ander land behandeld wordt indien de patiënt daar toestemming voor geeft.Burger beslistTijdens de laatste onderhandelingen werden onder meer de mogelijkheid voor burgers om hun gezondheidsgegevens niet te delen (opt-out), de tijdslijn voor de implementatie van de verordening en de locatie waar data opgeslagen worden besproken. Burgers hebben het recht op inzage en verbetering van hun eigen gezondheidsgegevens, en kunnen beslissen of ze gegevens willen delen en met wie.De EHDS maakt ook hergebruik van gezondheidsgegevens voor het publiek belang mogelijk, bijvoorbeeld voor beleidsondersteuning en wetenschappelijk onderzoek. Onderzoekers en regelgevers zullen eenvoudiger toegang krijgen tot gezondheidsgegevens van hoge kwaliteit. Onderzoek naar zeldzame ziekten bijvoorbeeld wordt vandaag gehinderd omdat er in de individuele lidstaten te weinig patiënten zijn."Een Europese Ruimte voor Gezondheidsgegevens houdt enorme mogelijkheden in om de patiëntenzorg en de volksgezondheid in de EU te verbeteren. Europeanen en hun zorgverstrekkers zullen eenvoudiger - onder controle van de burger - toegang krijgen tot gedeelde gezondheidsgegevens, waar ze zich ook bevinden binnen de Europese Unie", zegt minister Vandenbroucke.De voorlopige overeenkomst wordt nog ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad en het Europees Parlement.