...

Zesmaandelijks komen de nationale ethische comités samen om over actuele ethische uitdagingen te debatteren. Omdat België de afgelopen zes maanden voorzitter was van de Europese Unie vond in mei in Brussel onder voorzitterschap van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek een vergadering plaats van de National Ethics Committees (NEC). Op het einde van de tweedaagse bijeenkomst bracht het NEC een verklaring uit waarin wordt gepleit voor de oprichting van onafhankelijke (bio-)ethische comités in alle lidstaten. Comités die bovendien moeten worden voorzien van een wettelijke basis en voldoende middelen.Volgens het NEC vormen nationale ethische comités een essentieel onderdeel van de democratie. "Deze comités, bestaande uit interdisciplinaire en pluralistische leden hebben historisch gezien de taak om de samenleving te vertegenwoordigen in hun reflectie over wetenschappelijke vooruitgang en het beheer van onzekerheid. In een wereld die steeds meer wordt bedreigd door fragmentatie, is hun bijdrage meer dan ooit noodzakelijk. Veel landen, waaronder die in de Europese Unie, hebben echter nog geen nationaal ethisch comité ingesteld of hebben niet de nodige garanties geboden om zijn taken naar behoren en onafhankelijk uit te voeren. Daarom heeft het 33ste Forum van Nationale Ethische Comités overeenstemming bereikt over de volgende verklaring:Elk land moet een onafhankelijk nationaal (bio)ethisch comité oprichten, voorzien van een wettelijke basis en voldoende middelen."