...

Professor dr. Dom stelde tijdens die viering het manifest voor waarin EPA vijf prioriteiten naar voren schuift voor de Europese verkiezingen. ? Lidstaten moeten psychische zorg op een meer gestandaardiseerde wijze aanbieden - er is vandaag erg veel variatie. ? Europa moet de werkomstandigheden in de geestelijke gezondheidszorg en de workforce-tekorten aanpakken. ? De Europese Unie moet ethische standaards promoten - met name in de geestelijke gezondheidszorg zeer belangrijk, benadrukt Geert Dom. Psychische zorg moet toegankelijk zijn. Campagnes moeten het stigma wegnemen van psychische problemen en deze bespreekbaar maken. ? Nieuwe ontwikkelingen vragen nieuwe antwoorden. Met de digitalisering en de ontwikkeling van AI bieden zich nieuwe problemen aan, maar met deze trends ontstaan er ook mogelijkheden om in te spelen op de actuele crisissen, zo weet Dom. "Denk aan de klimaatverandering, urbanisatie, migratie... - en het effect dat ze hebben op jonge mensen." ? Het beleid moet onderzoek stimuleren. Innoverende behandelingen moeten voor iedereen beschikbaar zijn. De maatschappij moet actief investeren in psychische gezondheid en preventie. De verjaardag werd in de gebouwen van het Europese Parlement gevierd, in Brussel op 6 december. Verschillende politici en vertegenwoordigers van partnerorganisaties spraken er het - ook virtueel - aanwezige publiek toe. Europees Commissaris voor Volksgezondheid, Stella Kyriakides, bedankte de EPA voor haar inhoudelijke inbreng. Ze onderstreepte dat de EU met een programma van 20 'flagships' 1,23 miljard euro investeert in een omvattend plan voor geestelijke gezondheidszorg.De keynote-spreker voor het evenement was Herman Van Rompuy - de gewezen eerste voorzitter van de Europese Raad. De Europese Unie heeft weinig directe bevoegdheden op het vlak van gezondheidszorg, heeft Van Rompuy onthouden uit het EU-verdrag. Maar de EU leerde tijdens de covidcrisis dat het daarmee toch een grote impact kan hebben. Ze kan de psychische gezondheid bovendien beïnvloeden vanuit tal van andere bevoegdheden die bijvoorbeeld de inkomenszekerheid, levensomstandigheden en maatschappelijke stabiliteit bevorderen.