...

De legislatuur van de Europese Commissie loopt ten einde en in oktober 2024 zal de samenstelling van een nieuwe Europese Commissie worden voorgesteld. Binnen de Raad van de Europese Unie bespraken de lidstaten de toekomst van de Europese gezondheidsunie. Hieruit volgde een document met 'raadsconclusies', waarin de overeengekomen prioriteiten op het vlak van de volksgezondheid staan beschreven. De punten die zijn opgenomen in de conclusies zullen richting geven aan de missieverklaring van de volgende Eurocommissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid.Het FAGG droeg actief bij aan de onderhandelingen en ziet de volgende elementen als speerpunten.De Critical Medicines Alliance werd officieel gelanceerd tijdens het Belgisch voorzitterschap. Deze alliantie moet helpen om geneesmiddelentekorten te voorkomen en op te lossen door de productiecapaciteit van geneesmiddelen te versterken en internationale samenwerking te verbeteren. Concreet wordt tegen het einde van dit jaar een strategisch plan verwacht met een reeks beleidsaanbevelingen om de bevoorradingszekerheid te versterken. De Autoriteit voor paraatheid en respons inzake noodsituaties op gezondheidsgebied (Health Emergency Preparedness and Response Authority, HERA) rondde intussen een onderzoek af waarbij elf kritieke geneesmiddelen werden geïdentificeerd. "Het Belgisch voorzitterschap van de raad van de Europese Unie was een succesvolle periode van intensieve samenwerking en dialoog tussen het FAGG en onze nationale en Europese partners", zegt Hugues Malonne, administrateur-generaal van het FAGG. "België heeft een rol als bruggenbouwer gespeeld en concrete resultaten geboekt op verschillende vlakken. Deze resultaten zullen bijdragen tot de versterking van de Europese gezondheidsunie en de bescherming van de gezondheid en het welzijn van de Europese burgers."