...

In een videoboodschap stond de minister stil bij het Europese voorzitterschap tijdens de eerste jaarhelft van 2024. De nadruk ligt op een Europa that 'cares, prepares and protect'. Onder het luikje 'care' wil België zijn steentje bijdragen aan het versterken van de 'workforce' in de Europese gezondheidszorg. 'Prepare' houdt in dat we paraat moet zijn om crisissen het hoofd te bieden. Over het hoe en wat wil Vandenbroucke een conferentie organiseren. En hij wil voorbije initiatieven kritisch analyseren. Het derde luik 'protect', gaat er in essentie over dat burgers van de Europese Unie gegarandeerd de nodig zorg moeten krijgen, met name dan inzake geneesmiddelen. "Europa dient kennis te ontwikkelen en aan onderzoek en ontwikkeling te doen gericht op niet-beantwoorde medische noden", aldus de minister.In het kader van het voorzitterschap vroeg Vandenbroucke zich af of een Europees KCE nuttig en nodig is. Voor hem is het een afweging. "Enerzijds zeg ik ja. Het Belgische KCE levert nu topkwaliteit en evidence based studies af. Bovendien is er het nieuwe clinical trial luik (zie verder). Anderzijds is het antwoord ook nee. De typisch institutionele context van België vereist ook typische adviezen. Een Europees KCE kan dus geen alternatief zijn voor een Belgisch KCE."Vandenbroucke zong uitgebreid de lof van het KCE dat hij zelf in 2003 -als toenmalig minister van sociale zaken- mee mogelijk maakte. Bij de opstart bedroeg het budget 5 miljoen, twintig jaar later is dat 23 miljoen. "Tijdens de covid-periode heeft het KCE zijn degelijkheid bewezen met wetenschappelijk onderbouwde adviezen die een EB-policy mogelijk maakten," aldus Vandenbroucke. "Ook in de hervorming van de gezondheidszorg is de input van het KCE belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan de studie over de borstklinieken."Het kenniscentrum staat garant voor kwaliteit maar dat vraagt tijd. "Dat is meteen ook de belangrijkste toekomstige uitdaging voor het KCE. Vaak hebben we immers snelle antwoorden nodig op urgente vragen. In een crisis kan het wetenschappelijke werk dan gebeuren via 'fast tracks' en 'rapid reviews'. Ik ben er mij van bewust dat dit moeilijk is. Hoe wetenschappelijk betrouwbare adviezen afleveren in urgente situaties? Daarover moeten we nadenken", zei hij.In het algemeen moet de rode draad en de prioriteit voor het KCE de patiënt/burger zijn, aldus de minister die zich tot slot zeer tevreden toonde over het nieuwe luik klinische studies (KCE Trials programma) dat in 2015 werd opgericht om niet-commerciële klinische studies uit te voeren.