Alles over Agentschap Zorg en Gezondheid

Normaal had Sciensano op woensdag gemeld dat totnutoe in België 9.999 personen door covid waren overleden. Maar het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid stelde de cijfers voor de woonzorgcentra bij. Van dit cumulatieve aantal mogen er 121 afgetrokken worden.

Zelf contactonderzoek op touw zetten vraagt een zwaar engagement van een gemeentebestuur. Maar Zorg en Gezondheid kan onmogelijk alle clusters nog in kaart brengen. "Die [lokale] capaciteit hebben we nodig", zegt minister Beke in een webinar van de VVSG.

De woonzorgcentra en andere zorginstellingen waarvoor de Vlaamse overheid bevoegd is, kregen op 16 juli van de Vlaamse Taskforce de vraag om tegen 21 augustus een draaiboek op te stellen voor een nieuwe confrontatie met covid.

"In het kader van contact tracing covid-19 heeft de arts meldingsplicht aan de aangestelde arts-ambtenaar. De arts beoordeelt zelf of er effectief infectierisico is en/of het nodig is de patiënt bij naam te noemen." Zegt meester Jellina Buelens (Arcas Law).

Normaal had AZ Delta in Roeselare medio maart met het nodige feestgedruis haar nieuwbouwziekenhuis in Rumbeke in gebruik genomen. De corona-crisis besliste er anders over. Wel kreeg men vorige week van het Agentschap Zorg en Gezondheid groen licht om begin juni te verhuizen. AZ Delta ontving ook een donatie van 50.000 euro voor datagedreven geneeskunde.

Na Parijs wil nu ook Leuven aan zijn inwoners gratis mondmaskers uitdelen. Want die moeten we binnenkort misschien dragen. Dit wordt ook een kroniek van de stappen naar de exit - gewilde en ongewilde.

AZ Herentals vindt een slimme methode om schorten weer gegarandeerd coronavrij te maken: wacht tot het virus dood is, Maar professor Erika Vlieghe waarschuwt ons: van de noodmaatregelen in de crisis zullen we niet vanzelf afraken. Dat vraagt zorgvuldige planning. Lees hier het coronanieuws van vandaag.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid geeft vandaag (7 april) meer uitleg over het gebruik van de 11.243 testkits die het onder de woonzorgcentra mag verdelen. Een groep van 55 centra zal alle zorgbewoners en personeelsleden kunnen testen.

Nu het coronavirus steeds verder om zich heen grijpt, groeit ook de druk op de zorgverleners. Vorige week lanceerde Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke een oproep tot het aanleggen van een medische reserve.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid stuurde dit weekend een nota uit waarin de ELZ opgeroepen worden om zogezegde 'schakelzorgcentra' op te richten. Voorzitter van het Vlaams Artsensyndicaat, Marc Moens, vreest dat dit de huisartsen alleen maar meer gaat belasten.

Gemeentebesturen kunnen voortaan op vier criteria de gezondheidsimpact van het wegverkeer in hun gemeente vergelijken met het verkeer in andere gemeentes. Daarvoor ontwikkelde het Agentschap Zorg en Gezondheid de nieuwe Gezondheidsindicator Mobiliteit (https://www.zorg-en-gezondheid.be/luchtverontreiniging-en-geluid-gezondheidsimpact-mobiliteit).

De naoorlogse generatie van vrouwen is het rookgedrag van mannen gaan kopiëren, schrijft Suzanne Gabriels. Aangezien roken de belangrijkste risicofactor voor longkanker is, komen vrouwen alsmaar dichter bij de sterftecijfers van de mannen.

De steunpunten voor Impulseo ontvingen een bericht van de Participatiemaatschappij Vlaanderen dat er dit jaar geen nieuwe premies en subsidies meer worden uitbetaald. "Het Agentschap Zorg en Gezondheid deelde de maatschappij gewoon mee dat het geld op is", meldt een boze Reinier Hueting. Het kabinet van minister Vandeurzen reageert verrast en wil de situatie bekijken.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid wil met de ziekenhuizen en met de beroepsgroepen praten over de desinfectie van flexibele endoscopen. Volgens een rapport van Zorginspectie zijn er met de desinfectie momenteel een aantal problemen.