Niet langer centraal op het programma: de covidvaccins, want daar was vrijwel de hele vorige editie aan gewijd. "Nu willen we kijken hoe goed de andere vaccins toegediend zijn tijdens de coronacrisis", zegt organisator prof. Pierre Van Damme (VAXINFECTIO, Universiteit Ant-werpen).

Oekraïense vluchtelingen

"Dat betekent dat we vooral aandacht zullen hebben voor de Vlaamse vaccinatiegraadstudie. Die werd uit- gevoerd tussen eind 2020 en begin 2021, volop in de coronacrisis. De vaccinatiegraadstudie vindt plaats om de vier à vijf jaar. Daardoor krijgen we zicht op de evolutie van de vaccinatiecouverture bij zuigelingen en adolescenten enerzijds, en bij zwangere vrouwen en gezondheidspersoneel anderzijds. Gezien de moeilijke werkomstandigheden waartegen vaccinatoren de jongste jaren hebben aangekeken, keken we met nog meer belangstelling uit naar de resultaten. Blijkt nu dat de Vlaamse vaccinatoren bijzonder positieve cijfers kunnen voorleggen. Ze hebben enorm hun best gedaan om kinderen ondanks de crisis zo goed mogelijk te voorzien van de klassieke vaccins, met allerlei maat- regelen zoals inhaalvaccinatie."

We willen kijken hoe goed de andere vaccins toegediend zijn tijdens de coronacrisis' - organisator prof. Pierre Van Damme

Tijdens de vraag-en-antwoordsessie komen dan toch een aantal technische vragen over de covidvaccins aan bod, zoals co-administratie. En hoe zal de covidvaccinatie er in de toekomst uit zien? Vaccinatoren hebben ook vragen over vaccinatieschema's die bij sommige kinderen, onder invloed van lockdowns en dergelijke, zijn opgestart met ongebruikelijke intervallen. Een ander aandachtspunt is de vaccinatie van Oekraïense vluchtelingen.

Inhaalvaccinatie

De namiddag biedt ruimte aan een aantal organisaties, zoals Kind & Gezin en het Agentschap Opgroeien, om toe te lichten hoe ze precies de inhaal- vaccinatie georganiseerd hebben. Een verpleegkundige verbonden aan de CLB's brengt in diezelfde optiek verslag uit over adolescentenvaccinatie, onder andere tegen HPV. "We kijken dus niet alleen naar de resultaten, we willen ook weten hoe die tot stand gekomen zijn", aldus Pierre Van Damme.

"Daar zitten naar mijn gevoel leerpunten in voor andere regio's in ons land, en misschien ook inter- nationaal. Voorts vragen we het Agentschap Zorg en Gezondheid welke extra inspanningen zij geleverd hebben om de communicatie op peil te houden. Bij de toehoorders zullen we nagaan of en hoe zij die extra communicatie ervaren hebben. Dat is dan een soort toets voor het Agentschap: hebben ze doeltreffend gecommuniceerd? Kan het op een aantal punten beter?"

Het slotwoord wordt verzorgd door minister Beke, verantwoordelijk voor het Agentschap en het vaccinatie-beleid in Vlaanderen. Ook hij blikt terug op de bijzondere periode die achter ons ligt.

20e Valentijn Vaccinatiesymposium. Zaterdag 29 april. Campus Drie Eiken - Gebouw S, Lokaal S.2.53, Universiteits-plein 1, 2610 Wilrijk. Info en inschrijven: uantwerpen.be/nl/congressen.

Niet langer centraal op het programma: de covidvaccins, want daar was vrijwel de hele vorige editie aan gewijd. "Nu willen we kijken hoe goed de andere vaccins toegediend zijn tijdens de coronacrisis", zegt organisator prof. Pierre Van Damme (VAXINFECTIO, Universiteit Ant-werpen). "Dat betekent dat we vooral aandacht zullen hebben voor de Vlaamse vaccinatiegraadstudie. Die werd uit- gevoerd tussen eind 2020 en begin 2021, volop in de coronacrisis. De vaccinatiegraadstudie vindt plaats om de vier à vijf jaar. Daardoor krijgen we zicht op de evolutie van de vaccinatiecouverture bij zuigelingen en adolescenten enerzijds, en bij zwangere vrouwen en gezondheidspersoneel anderzijds. Gezien de moeilijke werkomstandigheden waartegen vaccinatoren de jongste jaren hebben aangekeken, keken we met nog meer belangstelling uit naar de resultaten. Blijkt nu dat de Vlaamse vaccinatoren bijzonder positieve cijfers kunnen voorleggen. Ze hebben enorm hun best gedaan om kinderen ondanks de crisis zo goed mogelijk te voorzien van de klassieke vaccins, met allerlei maat- regelen zoals inhaalvaccinatie."Tijdens de vraag-en-antwoordsessie komen dan toch een aantal technische vragen over de covidvaccins aan bod, zoals co-administratie. En hoe zal de covidvaccinatie er in de toekomst uit zien? Vaccinatoren hebben ook vragen over vaccinatieschema's die bij sommige kinderen, onder invloed van lockdowns en dergelijke, zijn opgestart met ongebruikelijke intervallen. Een ander aandachtspunt is de vaccinatie van Oekraïense vluchtelingen.De namiddag biedt ruimte aan een aantal organisaties, zoals Kind & Gezin en het Agentschap Opgroeien, om toe te lichten hoe ze precies de inhaal- vaccinatie georganiseerd hebben. Een verpleegkundige verbonden aan de CLB's brengt in diezelfde optiek verslag uit over adolescentenvaccinatie, onder andere tegen HPV. "We kijken dus niet alleen naar de resultaten, we willen ook weten hoe die tot stand gekomen zijn", aldus Pierre Van Damme. "Daar zitten naar mijn gevoel leerpunten in voor andere regio's in ons land, en misschien ook inter- nationaal. Voorts vragen we het Agentschap Zorg en Gezondheid welke extra inspanningen zij geleverd hebben om de communicatie op peil te houden. Bij de toehoorders zullen we nagaan of en hoe zij die extra communicatie ervaren hebben. Dat is dan een soort toets voor het Agentschap: hebben ze doeltreffend gecommuniceerd? Kan het op een aantal punten beter?" Het slotwoord wordt verzorgd door minister Beke, verantwoordelijk voor het Agentschap en het vaccinatie-beleid in Vlaanderen. Ook hij blikt terug op de bijzondere periode die achter ons ligt.