...

Het Agentschap benadrukt wel geruststellend dat de meeste streptokokkeninfecties niet zo erg zijn en spontaan genezen. Maar als luchtwegklachten en koorts u ongerust maken of na drie dagen nog verergeren moet u zeker bij de huisarts langsgaan, luidt het.Het Agentschap stuurde een flow chart voor ouders van jonge kinderen mee: wat ze het beste doen met een ziek kind.Eerder deze maand stuurde het Agentschap ook al een brief naar huisartsen en kinderartsen - en naar de ziekenhuizen - om erop te wijzen dat er in het najaar opvallend meer meldingen waren van invasieve infecties met Streptococcus pyogenes (iGAS of invasieve groep-A-streptokokken) dan in de vorige jaren.De grootste groep zijn jonge kinderen tot 5 jaar, gevolgd door de leeftijdsgroep van 31-35 jaar en 61-65 jaar.(Lees verder onder de grafiek.)Het verschijnsel doet zich ook voor in andere Europese landen. De WHO Europe wees half december op de opvallende toename van iGAS bij kinderen jonger dan tien jaar in Frankrijk, Nederland, de UK,...Hoewel waakzaamheid geboden is, schatte de WHO het gevaar voor de bevolking laag in. Verondersteld wordt dat de huidige toename vooral te maken heeft met een verminderde blootstelling aan dit soort infecties tijdens de covidcrisis.Ook de huidige opmars van respiratoire virussen verhoogt het risico van streptokokkeninfecties.iGAS is zeer ernstig, en kan onder meer leiden tot fasciitis necroticans en septische shock, wat meldingsplichtige aandoeningen zijn.Het Agentschap vraagt artsen waakzaam te zijn voor secundaire infectie bij respiratoire virussen of varicella.Persisterende koorts of klinische achteruitgang zijn ook voor de arts een waarschuwing om gerichte diagnostiek aan te vragen, en voor verwijzing.In zeldzame gevallen kan iGAS een complicatie zijn van roodvonk. Volg ook de gezinsleden op bij complicaties. Over chemoprofylaxe is er een duidelijke aanbeveling. Het Agentschap heeft een beknopte richtlijn over Groep A-streptokokken en een met uitgebreide informatie.