...

De huisartsenkringen kregen van het Agentschap Zorg en Gezondheid in februari een brief in de bus. Daarin worden ze ervan op de hoogte gebracht dat ze zich in de toekomst moeten aligneren met de Eerstelijnszones en referentieregio's (het gebied van de kring moet dus samenvallen met een of meer ELZ).Domus Medica signaleert nu aan minister Hilde Crevits (CD&V) dat dit een grote (en ongunstige) impact heeft op het grootste deel van de huisartsenkringen. Het is niet zo dat kringen maar even hun grondgebied kunnen hertekenen. De cohesie van de kring wordt aangetast. Met belangrijke gevolgen, niet alleen voor de betrokken huisartsen, maar ook voor de burgers."Artsen herkennen zich niet meer in de nieuwe structuur en haken af. Opgebouwd professionalisme verzwakt binnen de eerste lijn", signaleert Domus Medica aan de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.Ook de samenwerking tussen huisartsenkringen en de ELZ zal opnieuw moeten worden uitgetekend, waarschuwt de huisartsenvereniging.Dit valt ook op een zeer slecht moment, signaleert Domus Medica. Het tekort aan huisartsen zal in de volgende jaren het sterkst worden aangevoeld - vooral in 2026 worden immers grote problemen verwacht.Het is dus in het belang van een toegankelijke huisartsgeneeskunde niet het moment om de solidariteit, collegialiteit en continuïteit binnen de kringen te gaan verzwakken.Bovendien organiseert de federale overheid, terwijl Vlaanderen referentieregio's afbakent, verder de niet-planbare zorg en de ziekenhuisnetwerken en dreigt hierbij een mismatch te ontstaan.Huisartsenkringen moeten nog meer bezig zijn met hoe ze zich gaan hertekenen en komen zo niet meer aan hun kerntaken toe.Domus Medica is dan ook zeer bezorgd dat dit alles de zorg voor patiënten in een cruciale fase nog gaat verzwakken.De overheden moeten samen bekijken hoe ze de organisatie van het grondgebied op elkaar afstemmen en welke transitie ze wensen van de huisartsenkringen.Domus Medica vraagt daarom overleg met minister Crevits, om de versterking van de eerste lijn weer op het goede pad te zetten.(Bron: Nieuwsbrief Domus Medica).