...

De komende jaren met minder huisartsen goede zorg dragen voor mensen met complexere zorgnoden. Dat is de uitdaging waar we voor staan. Om samen tot een duurzaam toekomstperspectief te komen, stellen we ons best de volgende vragen: Hoe kunnen we zorgvraag en -aanbod beter op elkaar afstemmen in de praktijk? Met geïnformeerde burgers en huisartsen die zich op hun kerntaken kunnen toeleggen? Welke rol kan de huisartsenkring en de wachtpost spelen in toegankelijke huisartsenzorg in de regio? En welk Vlaams en federaal beleidskader gaat een juiste balans tussen zorgvraag en -aanbod mogelijk maken? Na een plenaire start, gaan we actief aan de slag in workshops. Deelnemers kunnen kiezen uit vier workshops: 1. Toegankelijke huisartsgeneeskunde: hoe meewerken?Vanaf het najaar 2023 zal het Agentschap Zorg en Gezondheid een permanent monitoringsysteem opzetten rond de huisartstoegankelijkheid. Hiertoe zal een brede bevraging gebeuren. Welke rol hebben de huisartsenkringen om hun leden zoveel mogelijk te stimuleren de bevraging in te vullen? Hoe gaan we nadien aan de slag met de resultaten? Welke gegevens komen op kaart? Is dit GDPR-proof? En hoe kunnen we de gegevens aanwenden om acties te ondernemen om voldoende en goed gespreide huisartsenpraktijken te hebben? 2. Acties van kringenWat doen huisartsenkringen en eerstelijnszones nu al om de toegankelijkheid van de huisartsgeneeskunde te vergroten? Hoe pakken ze het aan? Wat werkt? En wat kunnen we van elkaar leren? 3. Taakdelegatie en populatiegerichte zorg Een organisatiemodel om voor meer mensen goede zorg te dragen. Wat zijn de mogelijkheden binnen de diverse praktijkvormen (van solo, duo over groep tot forfaitair)? Protocolzorg en taakdelegatie: hoe organiseer je het in de praktijk? Hoe zet je een praktijkverpleegkundige in?4. New DealWe gaan dieper in op het activiteitenpakket van de huisartsenpraktijk, de relatie met patiënten, de ondersteunende professionals, de financieringsmodellen en de verdere operationalisering van de New Deal.