...

Het contactonderzoek in het kader van de pandemie gebeurt door een consortium van zes callcentra. Zij staan grotendeels in voor het opbellen van besmette personen en hun hoogrisicocontacten.De krant Het Laatste Nieuws kreeg nu echter documenten onder ogen waaruit blijkt dat Yource, één van de callcentra, "onterecht prestaties factureerde en zelfs fraude heeft gepleegd." Op basis van het bericht op de website van de krant startte het Agentschap Zorg en Gezondheid een eigen onderzoek op. Het stelde daarbij vast dat er inderdaad aanwijzingen zijn dat Yource -goed voor 19% van de totale capaciteit van het consortium - onterecht prestaties factureerde. Concreet zou Yource prestaties van call agents hebben aangerekend die niet daadwerkelijk voor het contactonderzoek aan het werk waren. Yource zou ook call agents bewust verkeerd hebben laten inloggen op het belplatform van het contactonderzoek.Het Agentschap Zorg en Gezondheid zet daarom onmiddellijk gerechtelijke stappen en dient bij het parket een klacht in met burgerlijke partijstelling. Daarnaast laat de administratie een externe audit uitvoeren bij de andere vijf callcentra. Men zal de facturatie van de callcentra doorlichten en de interne controlemechanismen evalueren die het consortium toepast op de facturatie van zijn leden.Volgens dokter Dirk Dewolf, administrateur-generaal van het Agentschap Zorg en Gezondheid gaat het om moedwillig bedrog of zelfs over fraude. "Als het gerecht die vermoedens bevestigt dan vordert de Vlaamse administratie de betalingen van alle valse facturen terug," stelt hij.Vlaams minister van gezondheid Wouter Beke (CD&V) noemt het "bijzonder verwerpelijk" dat een callcenter op dergelijke manier omgaat met zijn maatschappelijke opdracht. "Dat kan absoluut niet," aldus Beke die herhaalt dat de nodige juridische stappen worden gezet. Een verdere samenwerking met dit bedrijf is uiteraard niet aan de orde," aldus de minister.Hij benadrukt tot slot dat het contactonderzoek gegarandeerd kan blijven. "Het consortium zal zich zo organiseren dat dit mogelijk blijft. De samenwerking met de andere callcentra staat, ondanks de audit, niet ter discussie," zo luidt het.